"Ošetřovné" pro OSVČ — Výzva říjen 2020

Cílem výzvy Ministerstva průmyslu a obchodu ČR je zmírnění negativních dopadů souvisejících s celosvětovým šířením onemocnění COVID-19 na osoby samostatně výdělečně činné (dále jen „OSVČ“) v České republice, konkrétně dopadů spojených s nutností péče OSVČ o děti nebo osoby závislé (alespoň v I stupni – lehká závislost) na péči druhé osoby, které nemohou navštěvovat školu nebo jiné zařízení.

Stanovené období: 

od 14. října do 31. října 2020
Datum vyhlášení: 5. 11. 2020
Datum zahájení příjmu žádostí: 9. 11. 2020 od 9:00 hod.
Datum ukončení příjmu žádostí: 9. 12. 2020 do 23:59 hod.
Rozpočet: 250 mil. Kč, v případě potřeby může být dle vývoje situace navýšen.

Způsob podání:

Žádost musí být vyplněna na předepsaném formuláři MPO, který bude umístěn ZDE od 9. 11. 2020 od 9:00 hodin. Každý žadatel může předložit pouze jednu žádost za stanovené období.

Kdo může žádat:

OSVČ na hlavní činnost vymezená v čl. 3 Programu podpory, která na základě usnesení vlády k přijetí krizových opatření proti šíření infekce COVID-19 nemůže plnohodnotně vykonávat svoji podnikatelskou činnost z důvodu péče o:

  • dítě/i, které nemůže/nemohou navštěvovat školu nebo školské zařízení na území České republiky z důvodu jejího uzavření na základě usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření v souvislosti s šířením infekce COVID-19 a je/jsou mladší 10 let, nebo
  • předškolní dítě, které nemůže navštěvovat školské zařízení na území České republiky z důvodu nařízení karantény nebo uzavření školského zařízení v souvislosti s šířením infekce COVID-19 (týká se zejména školek, dětských skupin apod.), nebo
  • nezaopatřené dítě (děti) maximálně do věku 26 let, které/á je/jsou závislé na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, pokud nemůže/nemohou navštěvovat školu (podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) z důvodu jejího uzavření na základě mimořádného opatření proti šíření infekce COVID-19, nebo
  • osobu/y, která/é z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je/jsou závislá/é na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách, která/é byla/y umístěna/y dočasně do domácí péče z důvodu uzavření zařízení sociální péče, kde jinak pobývá/jí, na základě mimořádného opatření proti šíření infekce COVID-19.

O DOTACI NELZE ŽÁDAT V PŘÍPADĚ DOBROVOLNÉHO PONECHÁNÍ DÍTĚTE/OŠETŘOVANÉ OSOBY V DOMÁCÍ PÉČI.

  • Dotaci nelze kombinovat s Kompenzačním bonusem vypláceným Ministerstvem financí podle zákona o kompenzačním bonusu.
  • Za dny 29. 10. — 30. 10. 2020 ošetřovné nenáleží, neboť se jedná o podzimní prázdniny.
  • Na dotaci není právní nárok.
  • Výše dotace: 400 Kč/den

Bližší informace a postup podání žádosti naleznete na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu ČR