Program Trojka pro seniory nabízí zdarma plavání na Pražačce

Třikrát týdně se koná zdarma plavání pro seniory ve sportovním areálu na Pražačce. Podmínkou k bezplatnému vstupu do bazénu je registrace na speciálně zřízeném telefonním čísle a prokázání osobním dokladem na místě.

Městská část Praha 3 pokračuje v programu Trojka pro seniory, který si klade za cíl aktivizovat a zapojit lidi v důchodovém věku do společenského života. Z aktivit se letos mohou senioři těšit na oblíbenou soutěž v luštění křížovek, v plánu je také šestero odpoledních čajů s Žižkovankou v hotelu Olšanka, ale také jazykové a PC kurzy, nebo lekce nordic walkingu. Uskuteční se také tradiční výlety.

Plavání na Pražačce
Třikrát týdně se koná zdarma plavání v bazénu na Pražačce. Senioři se mohou telefonicky přihlašovat na ÚMČ Praha 3, odboru sociálních věcí, na telefonním čísle 777 464 855 vždy v úterý od 10:00 do 14:00 hodin, kde sdělí své jméno, příjmení a den, kdy se chtějí plavání účastnit. Jelikož je kapacita plaveckého stadiónu omezena, je možné se přihlásit vždy na následující týden, a to pouze na jeden termín. Bez předchozího přihlášení není možné garantovat volnou kapacitu a vpuštění do prostoru plaveckého stadionu.

 

Kdy mohou senioři využít plavání zdarma?
-    úterý, středa, čtvrtek, vždy od 12:00 do 12:45

 

Kde se plavání uskuteční?
-    Areál na Pražačce, Za Žižkovskou vozovnou 19, Praha 3

trojka pro seniory - logo