Přijďte na veřejnou diskuzi o urbanistické studii Vrchu sv. Kříže

Veřejná diskuze se koná 2. února 2017 v Kongresovém sále hotelu Olšanka.

pozvánka_fin 1216Tým zpracovatelů vedený architektem Josefem Pleskotem bude prezentovat široké veřejnosti pracovní verzi urbanistické studie, kde vrch sv. Kříže, jeden z nejhodnotnějších parků Prahy 3, bude představen v širších souvislostech, včetně možností, jak s tímto významným územím v budoucnu zacházet.

V následné diskuzi zástupci městské části a zpracovatelský tým očekávají aktivní zapojení účastníků.  Jimi uplatněné nápady a připomínky budou hlavním přínosem akce. K tomu zároveň přispěje dotazník, který budou občané mít možnost v rámci veřejného projednání vyplnit a odevzdat.

Podněty vzešlé z diskuze a dotazníků budou zpracovatelským týmem dále využity při dopracování studie.

Na setkání se těší zástupci městské části Praha 3 a tým zpracovatelů studie