Přednáška pro provozovatele činností epidemiologicky závažných

Koná se dne 18.6.2018 od 13:00 hodin ve velké zasedací místnosti HSHMP, v ulici Rytířská 404/12, Praha 1.  

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) si dovoluje pozvat všechny zájemce z řad provozovatelů holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry, solárií, kosmetických, masérských, regeneračních nebo rekondičních služeb a činností, při níž je porušována integrita kůže, na bezplatnou odbornou přednášku, jejíž tématem jsou Hygienické požadavky pro výkon činností epidemiologicky závažných.

Obsah přednášky:
 

  • Vymezení základních pojmů: co zahrnujeme pod pojem „činnosti epidemiologicky závažné; 
  • Vlastnosti a funkce lidské kůže: při kterých činnostech může dojít k porušení integrity kůže;

 
Povinnosti fyzické osoby a podmínky provozování činností epidemiologicky závažných, stanovených zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, v platném znění a prováděcími právními předpisy.  
Přednáška se bude konat v pondělí 18. června 2018 od 13.00 hodin, ve velké zasedací místnosti HSHMP, v ulici Rytířská 404/12, Praha 1.

V případě zájmu o bližší informace se můžete obrátit s dotazem na Irenu Macozskovou, telefon 296 336 753 nebo e-mailová adresa: irena.macozskova@hygpraha.cz.
Z důvodu omezené prostorové kapacity bude brán zřetel na datum odeslání přihlášky.  

Přihlašujte se, prosím, pomocí online přihlášky a to nejpozději do 15. června 2018.

Odkaz pro přihlášení

Účast na přednášce je zdarma.