Praha 3 otevírá od 25. 4. 2020 hřiště se zvláštním režimem tzn. hřiště, která se odemykají v 8.00 a zamykají ve 20:00

Jedná se o hřiště:

  • uzamykatelné dětské hřiště v parku Vrch sv. Kříže (tzv. DH 1)
  • dětské hřiště v ulici Na Balkáně
  • dětské hřiště v ulici Habrová
  • dětské hřiště JeseniovaRokycanova
  • hřiště na míčové hry v parku na Žižkově náměstí
  • hřiště na míčové hry na sídlišti Chmelnice, ulice Luční a Křivá

Další dvě dětská hřiště Pod Kapličkou a v ulici Horní Stromky budou otevřena od pondělí 27. 4. 2020.

Všechna otevíraná hřiště budou uklizená a vydezinfikovaná (herní prvky, dotykové plochy, kliky, branky, …), další dezinfekce je plánována do konce dubna dle potřeby a aktuální situace. Na všech, i dříve neuzavřených hřištích, je stejně jako každé jaro nový certifikovaný dezinfikovaný písek a jsou překypřené dopadové plochy pod herními prvky. Standardně bude probíhat minimálně pravidelný úklid dle normálního harmonogramu.