Pozvánka na 8. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 3 v úterý 17. 9. 2019 od 15:00 hodin

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
STAROSTA MĚSTSKÉ ČÁSTI
Jiří Ptáček

P O Z V Á N K A

na 8. zasedání Zastupitelstva městské části, které se bude konat

dne 17. 9.2019 od 15:00 hodin

velká zasedací síň radnice městské části Praha 3, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3, 1. patro, č. dveří 126

Program bude upřesněn v materiálech, které budou připraveny k vyzvednutí v kanceláři č. 31 na radnici, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3, v úterý 10. 9. 2019 od 15:00 hodin

Související dokumenty