Pozvánka na 4. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 
STAROSTA MĚSTSKÉ ČÁSTI  Jiří Ptáček

ZVE

na 4. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 3,

26. 2. 2018 od 15:00 hodin, velká zasedací síň radnice městské části Praha 3,
Havlíčkovo nám. 9, Praha 3, 1. patro, č. dveří 126


P R O G R A M

Zastupitelstva městské části 04. zasedání ze dne 26. 2. 2019 od 15:00 hodin
velká zasedací síň radnice městské části Praha 3, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3, 1. patro, č. dveří 126

 • I. Pro jednání Zastupitelstva městské části
  • Bod „Dotazy, připomínky a podněty občanů“ je zařazen v pevném čase v 17:00, po dobu 60 minut.
  • Bod „Dotazy, připomínky a podněty zastupitelů“ je zařazen bezprostředně po interpelacích občanů; nejpozději v 18:00 po dobu 60 minut. Právě projednávaný bod se na tuto dobu přeruší.
  • 0. Schválení programu 04. schůze Zastupitelstva městské části
  • 1. Rozpočet městské části Praha 3 na rok 2019
  • 2. Střednědobý výhled rozpočtu městské části Praha 3 na období 2020 – 2024
  • 3. Zásady zastupitelstva městské části: Poskytování náhrady mzdy a náhrady ušlého výdělku neuvolněným členům zastupitelstva.  Poskytování jednorázových odměn občanům, kteří nejsou členy zastupitelstva, za jejich práci jako členům výborů, komisí a zvláštních orgánů
  • 4. Stanovení výše odměn za výkon funkce neuvolněného člena Zastupitelstva městské části Praha 3
  • 5. Podmínky pro jednorázové prominutí části poplatků z prodlení za dlužné nájemné a plnění poskytovaná s užíváním bytu
  • 6. Návrh na uzavření Dohody o prominutí části dluhu na základě usnesení ZMČ č. 257 ze dne 20.12.2016
  • a č. 348 ze dne 19.12.2017, o podmínkách pro jednorázové prominutí části poplatků z prodlení za dlužné nájemné a plnění poskytovaná s užíváním bytu s bývalou nájemkyní bytu v domě Koněvova 203/2360, Praha 3
  • 7. Návrh na uzavření Dohody o prominutí části dluhu na základě usnesení ZMČ č. 257 ze dne 20.12.2016 a č. 348 ze dne 19.12.2017, o podmínkách pro jednorázové prominutí části poplatků z prodlení za dlužné nájemné a plnění poskytovaná s užíváním bytu s bývalými nájemci bytu v domě Blahoslavova 4/230 , Praha 3
  • 8. Prodej nemovité věci dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění - pronajatých bytových jednotek v domě č.p. 278, 279, který je součástí pozemku parc. č. 964/2, Sabinova 278/8, Rokycanova 279/18, spolu s funkčně souvisejícími pozemky parc. č. 913/3, 913/4, 964/19, 964/20, 964/26 a 964/27 vše obec Praha, katastrální území Žižkov
  • 9. Dotazy, připomínky, podněty, interpelace
 • II. Pro informaci Zastupitelstva městské části
  • Zpráva RMČ a ZMČ Praha 3 o činnosti za II. pololetí 2018
  • Informace o vyřízení dotazů, připomínek, podnětů a interpelací
  • Zápisy z Výborů ZMČ

Materiály jsou připraveny k vyzvednutí v kanceláři č. 31 na radnici, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3, od úterý 19. 2. 2019 od 15:00 hodin nebo ke stažení ZDE.