Pozvánka na 21. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 3

P O Z V Á N K A

na 21. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 3,

které se bude konat dne 20. 3. 2018 od 15:00 hodin, velká zasedací síň radnice městské části Praha 3,
Havlíčkovo nám. 9, Praha 3, 1. patro, č. dveří 126

Program a materiály k projednání jsou připraveny k vyzvednutí v kanceláři č. 031 na radnici, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3, od 13. 3. 2018 od 15:00 hodin a ke stažení zde.

Ing. Vladislava Hujová
STAROSTKA MĚSTSKÉ ČÁSTI


P R O G R A M

Zastupitelstva městské části
21. zasedání ze dne 20.03.2018 od 15:00 hodin Havlíčkovo nám. 9/700, Praha 3


I. Pro jednání Zastupitelstva městské části

 • 0. Schválení programu 21. schůze Zastupitelstva městské části
 • 1. Vyhodnocení plnění Akčního plánu na rok 2017 - závěrečná zpráva
 • 2. Zrušení usnesení Zastupitelstva městské části Praha 3 č. 301 ze dne 20.6.2017, k prodeji pozemků parc. č. 2931/352, parc.č. 2931/353, parc.č. 2931/354 a parc.č. 2931/355, vše v k.ú. Žižkov, vzniklých dělením pozemků dle geometrického plánu č. 2744-73/2014 ze dne 2.6.2014
 • 3. Prodej pozemků parc.č. 2931/358, parc.č. 2931/359, parc.č. 2931/360 a parc.č. 2931/361, vše v k.ú.
 • Žižkov
 • 4. Prodej spoluvlastnických podílů, každého o velikosti id. 2/24, k pozemkům parc.č. 2181/1 a parc.č. 2181/2, vše v k.ú. Žižkov
 • 5. Akční plán pro rok 2018 Aktualizovaného Komunitního plánu rozvoje sociálních a návazných služeb
 • na území městské části Praha 3 na období 2015 – 2019
 • 6. Rozpočtová opatření v roce 2018
 • 7. Ukončení zhodnocování dočasně volných finančních prostředků městské části Praha 3 formou správy aktiv realizované Českou spořitelnou, a.s., a ČSOB Asset Management, a.s., investiční společností
 • 8. Návrh úplného znění Smlouvy o výstavbě bytových jednotek formou půdní vestavby, jejímž předmětem je výstavba jedné či dvou bytových jednotek v budově č.p. 848, postavené na pozemku parc.č. 2590, vše k.ú. Vinohrady, adresou Přemyslovská 2 formou půdní vestavby, včetně převodu částí spoluvlastnických podílů na budově a pozemku.
 • 9. Použití prostředků z Fondu obnovy a rozvoje Městské části Praha 3 - poskytnutí návratných finančních výpomocí pro opravy a rekonstrukce domů na území MČ Praha 3
 • 10. Dotace z dotačního fondu městské části Praha 3 pro rok 2018
 • 11. Dodatek č. 8 zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 3, Sudoměřská 54/1137
 • 12. Dodatek č. 9 zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 23/119
 • 13. Dodatek č. 11 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7,8/1685
 • 14. Dodatek č. 15 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121
 • 15. Dodatek č. 15 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Jarov, Praha 3, V Zahrádkách 48/1966
 • 16. Dodatek č. 22 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614
 • 17. Dotazy, připomínky, podněty, interpelace

II. Pro informaci Zastupitelstva městské části

 • Zpráva o činnosti ombudsmana pro seniory na území městské části Praha 3 v roce 2017
 • Zpráva ZMČ Praha 3 o činnosti za II. pololetí 2017
 • Zpráva RMČ o činnosti za II. pololetí 2017
 • Informace o vyřízení dotazů, připomínek, podnětů a interpelací z 20. zasedání ZMČ konaného dne 19. 12. 2017
 • Zpráva o činnosti výboru kontrolního
 • Zápisy z výborů ZMČ Praha 3

Galerie