Pozvánka na 2. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 
STAROSTA MĚSTSKÉ ČÁSTI  Jiří Ptáček

P O Z V Á N K A

na 2. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 3,

14. 12. 2018 od 10:00 hodin, velká zasedací síň radnice městské části Praha 3,
Havlíčkovo nám. 9, Praha 3, 1. patro, č. dveří 126


P R O G R A M

Zastupitelstva městské části Praha 3
2. zasedání ze dne 14.12.2018
od 10:00 hodin velká zasedací síň radnice městské části Praha 3, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3, 1. patro, č. dveří 126

  • I. Pro jednání Zastupitelstva městské části
    • 1. Porušení Usnesení Zastupitelstva č. 370 ze dne 20. 3. 2018 usnesením Rady MČ č. 780 ze dne 23.11. 2018
    • 2. Projednání personálního obsazení Finančního výboru Zastupitelstva MČ z důvodu porušení § 78 a § 100 zákona č. 131/2000 Sb. o HLMP při volbě členů Ondřeje Ruta a Štěpána Štrébla (bez titulů)
    • 3. Dotazy, připomínky, podněty, interpelace
  • II. Pro informaci Zastupitelstva městské části

Související dokumenty