Pozvánka na 12. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 3 dne 23. 6. 2020 od 15 hodin

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
STAROSTA MĚSTSKÉ ČÁSTI
Jiří Ptáček

P O Z V Á N K A

na 12. zasedání Zastupitelstva městské části, které se bude konat dne 23. 6. 2020 od 15:00 hodin
velká zasedací síň radnice městské části Praha 3, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3, 1. patro, č. dveří 126


Živý přenos z jednání můžete sledovat zde:

 

 

Program  bude  upřesněn  v materiálech,  které  budou připraveny  k vyzvednutí v kanceláři č. 31 na radnici, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3, v úterý 16. 6. 2020 od 15:00 hodin. Materiály k projednání jsou k dispozici ke stažení zde.


P R O G R A M

Zastupitelstva městské části 12. zasedání ze dne 23.06.2020 od 15:00 hodin

I. Pro jednání Zastupitelstva městské části

Bod „Dotazy, připomínky a podněty občanů“ je zařazen v pevném čase v 17:00, po dobu 60 minut.
Bod „Dotazy, připomínky a podněty zastupitelů“ je zařazen bezprostředně po interpelacích občanů; nejpozději v 18:00 po dobu 60 minut.
Právě projednávaný bod se na tuto dobu přeruší.

 • 1. Bezpečnostní incidenty a události v informačním systému MČ Praha 3, způsob jejich řešení a opatření proti jejich opakování
 • 2. Změny v obsazení výborů
 • 3. Zásady poskytování dotací z Dotačního fondu městské části Praha 3 na rok 2021
 • 4. Vyhlášení programů pro poskytnutí dotací z Dotačního fondu městské části Praha 3 na rok 2021 - Dotační program pro oblast životního prostředí
 • 5. Vyhlášení programů pro poskytnutí dotací z Dotačního fondu městské části Praha 3 na rok 2021 - Dotační program pro oblast tělovýchovy a sportu
 • 6. Vyhlášení programů pro poskytnutí dotací z Dotačního fondu městské části Praha 3 na rok 2021 - Dotační program pro oblast kultury
 • 7. Vyhlášení programů pro poskytnutí dotací z Dotačního fondu městské části Praha 3 na rok 2021 - Dotační program pro oblast výchovy a vzdělávání dětí a mládeže
 • 8. Vyhlášení programů pro poskytnutí dotací z Dotačního fondu městské části Praha 3 na rok 2021 - Dotační program pro oblast památkové péče
 • 9. Vyhlášení programů pro poskytnutí dotací z Dotačního fondu městské části Praha 3 na rok 2021 - Dotační program pro oblast sociální a zdravotní
 • 10. Vyhlášení programů pro poskytnutí dotací z Dotačního fondu městské části Praha 3 na rok 2021 - Dotační program Individuální podpora služeb lokálního významu – síť služeb
 • 11. Dotace 2020 – revokace usnesení Zastupitelstva městské části Praha 3 č. 126 ze dne17.12.2019
 • 12. Závěrečný účet městské části Praha 3 za rok 2019 (příloha v elektronické podobě)
 • 13. Schválení účetní závěrky Městské části Praha 3 za rok 2019 (příloha v elektronické podobě)
 • 14. Rozpočtová opatření v roce 2020
 • 15. Žádost o svěření pozemků parc.č. 1713/11 a parc.č. 4359/9, nově vzniklých dle GP č. 3358-139/2019, vše v k.ú. Žižkov, při ulici Ondříčkova, Praha 3, do správy městské části Praha 3
 • 16. Dohoda o narovnání vlastnického vztahu k technologickému zařízení kotelny v budově Biskupcova č. p. 347, 382, 501, Praha 3, privatizované městskou částí Praha 3, v období před 30.5.2012
 • 17. Dohoda o narovnání vlastnického vztahu k technologickému zařízení kotelny v budově Přemyslovská č.p. 1925, Praha 3, privatizované městskou částí Praha 3, v období před 30.5.2012
 • 18. Dohoda o narovnání vlastnického vztahu k technologickému zařízení kotelny v budově Jilmová č.p.
 • 2682, 2683, 2684, 2685, Praha 3, privatizované městskou částí Praha 3, v období před 30.5.2012
 • 19. Dohoda o narovnání vlastnického vztahu k technologickému zařízení kotelny v budově Čajkovského č. p. 2421, Praha 3, privatizované městskou částí Praha 3, v období před 30.5.2012
 • 20. Dodatek č. 11 zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 3, U Zásobní zahrady 6/2697
 • 21. Dodatek č. 12 zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 3, Na Vrcholu 1a/1955
 • 22. Dodatek č. 14 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7,8/1685
 • 23. Dodatek č. 18 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola, Praha 3, Jeseniova 96/2400
  24. Dodatek č. 20 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola Chmelnice, Praha 3, K Lučinám 18/2500
 • 25. Dodatek č. 23 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614
 • 26. Dotazy, připomínky, podněty, interpelace

II. Pro informaci Zastupitelstva městské části

 • zápisy z výborů ZMČ

 

Galerie