Pozvánka na 11. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 3

Konat se bude dne 22. 3. 2016 od 15:00 hodin ve velké zasedací síni radnice městské části Praha 3, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3, 1. patro, č. dveří 126

Program bude upřesněn v materiálech, které budou připraveny k vyzvednutí na radnici, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3, kancelář č. 031, dne 15. 3. 2016 od 16.00 hodin.