Pozvánka na 1. ustavující zasedání Zastupitelstva městské části Praha 3

Živý videopřenos z ustavujícího jednání Zastupitelstva MČ Praha 3 můžete sledovat zde.


MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 
STAROSTA MĚSTSKÉ ČÁSTI  Mgr. Alexander Bellu

P O Z V Á N K A

na 1. ustavující zasedání Zastupitelstva městské části,

20. 11. 2018 od 15:00 hodin, velká zasedací síň radnice městské části Praha 3,
Havlíčkovo nám. 9, Praha 3, 1. patro, č. dveří 126


P R O G R A M

Zastupitelstva městské části Praha 3
1. ustavujícího zasedání ze dne 20. 11. 2018
od 15:00 hodin velká zasedací síň radnice městské části Praha 3, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3, 1. patro, č. dveří 126

 • I. Pro jednání Zastupitelstva městské části
  • 1. Schválení programu 1. schůze Zastupitelstva městské části
  • 2. Pravidla pro jednání ustavujícího zasedání Zastupitelstva městské části
  • 3. Volba členů návrhového výboru ZMČ a volebního výboru ZMČ
  • 4. Stanovení počtu členů Rady MČ a uvolněných členů Zastupitelstva MČ
  • 5. Volební řád pro volbu členů Rady městské části a uvolněných členů Zastupitelstva městské části
  • 6. Volba starosty městské části
  • 7. Volba místostarostů městské části
  • 8. Volba členů Rady městské části, uvolněných členů Zastupitelstva městské části
  • 9. Volba členů Rady městské části, neuvolněných členů Zastupitelstva městské části
  • 10. Pověření členů Zastupitelstva městské části podepisování doložky osvědčující platnost právního úkonu
  • 11. Zřízení výborů Zastupitelstva městské části kontrolního a finančního
  • 12. Stanovení výše odměn za výkon funkce neuvolněného člena Zastupitelstva městské části Praha 3
  • 13. Dotazy, připomínky, podněty, interpelace
 • II. Pro informaci Zastupitelstva městské části

Související dokumenty