Informace o zřízení transparentních účtů MČ Praha 3

Rada MČ Praha 3 schválila dne 22. 4. 2020 dodatky ke smlouvám o bankovních službách, jimiž se některé účty MČ Praha 3 dále označují jako transparentní.  

S účinností od 1. 6. 2020 bude MČ Praha 3 prostřednictvím České spořitelny a.s. zveřejňovat u transparentních účtů veškeré platební transakce na účtech, tj. veškeré platby ve prospěch nebo na vrub účtu, připsané úroky a zůstatek na účtu, a to následujícím způsobem:

Došlé platby:
název plátce (obchodní firma či jméno a příjmení) částka došlé platby, případně: variabilní, specifický a konstantní symbol včetně poznámky (zpráva pro příjemce).

Odchozí platby:
číslo účtu příjemce, částka a zpráva pro příjemce.

Údaje budou zveřejněny následující pracovní den po jejich připsání/odepsání na účet a budou zveřejněny po dobu 13 kalendářních měsíců.

Zásadní upozornění:

Důrazně žádáme občanskou veřejnost i své obchodní partnery, aby v rámci platebního styku s MČ Praha 3 zásadně nezadávali do identifikačních znaků platby (variabilní symbol či zpráva pro příjemce) – své osobní údaje a jiné citlivé údaje (velmi často rodné číslo).  

Transparentními účty budou tyto výdajové účty městské části Praha 3:

Bankovní účet 27-2000781379/0800
Bankovní účet

20028-2000781379/0800

Doplňující informace:

  1. MČ Praha 3 informovala své obchodní partnery o zřízení transparentních účtů již v roce 2019.
  2. Veškeré objednávky a smlouvy obsahují doložku o zveřejnění.  
  3. Vzhledem k platné legislativě a ochraně osobních údajů plátců a příjemců nelze podle Zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů v platném znění zpřístupnit ostatní účty, které MČ Praha 3 pro svou činnost využívá.  
  4. Informace o zpracování osobních údajů a možnostech uplatnění svých občanských práv najdete na tomto odkazu.