Oznámení o přerušení dodávky vody - 16. 9. Havlíčkovo nám. a okolí

Pražské vodovody a kanalizace v souladu s ustanovením § 9 odstavec 6 písmeno a) zákona č. 274/2001Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění oznamují PŘERUŠENÍ DODÁVKY VODY z důvodu provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních prací

ve středu 16. 9. 2015 od 7.30 hod. do 16.00 hod.

v oblasti PRAHA 3 - ŽIŽKOV v ulicích č.p./č.o.:

  • HAVLÍČKOVO NÁMĚSTÍ 328/6, 670/7, 700/9;
  • CHELČICKÉHO 782/1, 295/3, 912/4,360/5,1071/6,1106/8,1566/9,1129/10,1241/11, 1130/12, 584/13, 1153/14, 684/15, 1085/16, 890/17;
  • LIPANSKÁ 429/7, 405/9, 781/10, 389/11, 310/12, 308/14, 190/16;
  • LUPÁČOVA 891/7, 1037/9, 1065/11, 224/17, 341/19, 314/22, 375/24;
  • ONDŘÍČKOVA 580/39;
  • ROKYCANOVA 984/6,459/7, 983/8, 169/9, 923/10, 318/15, 225/17;
  • TÁBORITSKÁ parc.č. 4360/1

Náhradní zásobování bude zajištěno s ohledem na technické možnosti, místní, dopravní a klimatické podmínky, v této souvislosti Vás prosíme o předzásobení pitnou vodou. Více informací obdržíte na zákaznické lince PVK tel. 840 111112. V průběhu prací může dojít ke zkušebnímu napuštění vodovodního řadu, a tím k dočasnému obnovení dodávky vody. Společnost Pražské vodovody a kanalizace, a.s., se Vám předem omlouvá za způsobené potíže a děkuje za trpělivost.

Pražske vodovody a kanalizace, a. s.
Ke Kabl u 971, 102 00 Praha 10
Kontaktní centrum: 840111112
E: info@pvk.cz, www.pvk.cz

Galerie