Omezení dopravy v Lucemburské ulici kvůli výměně kabelů 

mapkaOd března až do září letošního roku bude probíhat obnova energetických sítí společnosti PREdistribuce, a. s. v Lucemburské ulici, a to od křižovatky s ulicí Velehradská až k ulici Radhošťská. Budou se měnit páteřní napájecí kabely vysokého napětí pro celou oblast Vinohrad a také kabely nízkého napětí včetně přípojkových a rozpojovacích skříní na fasádách domů.

V zájmu minimalizace opakovaného rozkopání chodníků proběhne v koordinaci s touto stavbou v souběžných trasách i samostatná stavba výměny sdělovacích kabelů společnosti CETIN, MERCATOR A PVS. Vzhledem k celkovému množství všech měněných kabelů a nutnosti průběžného přístupu k výkopům, z důvodů odvozů a návozů materiálu, dojde v místech k omezení stání pro automobily na místních komunikacích, které budou pro maximum zachování parkovacích stání řešeny posuvnými zábory. Chodníky zůstanou během realizace stavby v maximální možné míře průchozí.

Za způsobené komplikace touto náročnou stavbou se realizátoři omlouvají, ale její dokončení přinese zvýšení kvality a spolehlivosti dodávky elektřiny v této oblasti.