Obnovní zásahy na Krejcárku

Od konce ledna a v průběhu února 2018 bude organizace Lesy hl. m. Prahy pokračovat na Krejcárku v nahodilé těžbě zahájené v druhé polovině roku 2017. Dojde k odstranění nebezpečných souší a stromů poškozených větrem nebo kůrovcem. Současně s tímto zdravotním zásahem bude proveden obnovní zásah formou jednotlivého výběru po ploše porostu, a to za účelem podpory přirozeného zmlazování porostu.

Tento způsob obnovy lesních porostů je v souladu s principy trvale udržitelného hospodaření bez nutnosti vzniku lesních holin a narušení funkcí lesa.

Tereza Sokolová, příspěcková organizace Lesy hl. m. Prahy