Obnovení provozu farmářských trhů

Připravujeme obnovení farmářských trhů na náměstí Jiřího z Poděbrad. Zájemci o prodej v rámci farmářských trhů se mohou přihlásit prostřednictvím emailu na trhy@szmpraha3.cz.

Zájemci, kteří se již dříve přihlásili prostřednictvím Odboru kultury ÚMČ, nemusí informace znovu zasílat.