Obnova stromořadí I. Kategorie v ulici Korunní, v úseku U Vodárny – Jičínská

Lesy hl. m. Prahy v koordinaci s Dopravním podnikem hl. m. Prahy v ulici Korunní v březnu pokácí celkem 17 stromů, 15 z nich na severní straně ulice (území městské části Praha 3), 2 na straně jižní (území městské části Praha 10).

Vybrané stromy doporučil k pokácení dendrologický průzkum a hodnocení z července a srpna 2015. Stanovisko zohledňovalo silně zhoršený zdravotní stav stromů, radikální ústup jejich vitality, neperspektivní potenciál a zhoršenou provozní bezpečnost.

Správce stromořadí, kterým jsou Lesy hl. M. Prahy, podali žádost o kácení vybraných stromů dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, příslušným orgánům ochrany přírody, tedy Úřadu městské části Praha 3 a Úřadu městské části Praha 10. Pravomocným rozhodnutím kácení povolilo oddělení životního prostředí odboru dopravy Úřadu městské části Praha 3 (S UMCP3 009131/2016 č. j. UMCP3 022604/2016 ze dne 29. 2. 2016) a odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje Úřadu městské části Praha 10 (R16/P10-011766/2016 ze dne 24. 2. 2016).

Náhradní výsadby a spolu s nimi i dosadby dalších prázdných stromových míst jsou plánovány na první polovinu tohoto roku a proběhnou podle projektové dokumentace Ing. Kateřiny Dvořákové, DiS. (Revize dosadeb v ulici Korunní, 09/2015). Projekt počítá s vysazením 22 nových akátů, a to v kultivaru Robinia pseudoacacia ´Monophylla´, který byl již dříve ve stromořadí vysazován. Zároveň z ulice postupně zmizí kovové ochrany kmenů, které už neslouží danému účelu.

(Zdroj:  www.lhmp.cz)