Nová obecně závazná vyhláška č. 18/2019 Sb. hl. m. Prahy o místním poplatku z pobytu

vdsv

Od 1.1.2020 platí nová obecně závazná vyhláška č. 18/2019 Sb. hl. m. Prahy o místním poplatku z pobytu. Týká se všech, kdo cokoliv pronajímají krátkodobě za úplatu (hostely, hotely, byty, ateliéry, penziony atd).
Předem upozorňujeme, že VŠICHNI POPLATNÍCI JIŽ PŘIHLÁŠENÍ k místnímu poplatku z ubytovací kapacity nebo místnímu poplatku za lázeňský a rekreační pobyt, SE BUDOU MUSET OPĚTOVNĚ PŘIHLÁSIT k novému místnímu poplatku z pobytu. Po přihlášení obdrží od správce poplatku NOVÝ VARIABILNÍ SYMBOL.

K tomuto účelu naleznete na stránce oddělení poplatků on-line formulář k registraci a samotnou vyhlášku zde.