Náhradní přistavení velkoobjemového kontejneru na BIOODPAD v ulici Jeseniova č. 143 v sobotu 16. 11. 2019 od 9:00 do 12:00 hod.

OOŽP MČ Praha 3  informuje obyvatele ulice Jeseniova č. 143 a blízkého okolí, že velkoobjemový kontejner na BIOODPAD bude náhradně přistaven v ulici Jeseniova č. 143 v sobotu 16. 11. 2019 od 9:00 do 12:00 hod. Zároveň sdělujeme, že místa pro přistavení velkoobjemových kontejnerů na domovní či biologický odpad jsou v dopředu zveřejňovaných harmonogramech uváděna pouze orientačně a ve skutečnosti se v rámci ulice/lokality mohou lišit v závislosti na aktuální dopravní situaci v místě (dopravní omezení, parkující vozidla, stavba, apod.). Děkujeme za pochopení!