Městská část Praha 3 kompostuje - přihlašte se do konce března!

MČ Praha 3 v rámci 40. výzvy Ministerstva životního prostředí ČR, prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR, podala žádost o poskytnutí podpory v rámci „Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020“. Projekt nese název „Městská část Praha 3 kompostuje“.

V měsících březen – duben se očekává rozhodnutí výběrové komise. V případně přijetí a udělení podpory tohoto projektu se ve druhém a třetím čtvrtletí bude probíhat výběrové řízení na dodavatele kompostérů. Občané, kteří se do projektu přihlásili, by měli kompostéry obdržet na podzim tohoto roku. Vyplněné přihlášky k účasti na tomto projektu zasílejte na podatelnu městské části Praha 3 – e-mailem podatelna@praha3.cz  nebo poštou na adresu MČ Praha 3, Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 85 Praha 3.

V přihlášce jsou uvedeny veškeré podmínky, které je třeba žadatelem splnit.

Přihlášku je třeba podat v termínu do 31. března 2017.

Galerie