Městská část Praha 3 dělá maximum pro rychlé odbavení občanů

16Městská část Praha 3 si je vědoma dlouhých front, které se v ranních hodinách tvoří před budovou v Seifertově ulici č. 51, nicméně tyto fronty se týkají agendy úřadu práce, který sídlí v budově úřadu, a nikoli agendy městské části.  Prosíme občany, aby se tedy se svými podněty obraceli přímo na Úřad práce ČR.

Po rozšíření kapacit pro odbavování klientů v roce 2016 se efektivita a rychlost vyřizování agend městského úřadu oproti minulým létům zvýšila.