Usnesení vlády č. 1021, 1022, 1028, 1029 ze dne 12. října 2020 a Mimořádné opatření ze dne 12. října 2020

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. října 2020 č. 1021 o přijetí krizového opatření

Zakazuje:

 • hromadné akce konané v počtu vyšším než 6 osob ve vnitřních prostorech staveb nebo ve vnějších prostorech, nejde-li o členy domácnosti
 • pobývat na veřejně přístupných místech ve skupinách, které zahrnují více než 6 osob, s výjimkou členů domácnosti
 • pít alkoholické nápoje na veřejně přístupných místech

Omezuje:

provoz provozovny stravovacích služeb tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat

 • odstup alespoň 1,5 metru mezi strávníky (s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu)
 • u jednoho stolu sedí nejvýše 4 zákazníci
 • provozovny nesmí poskytovat možnost bezdrátového připojení se na Internet pro veřejnost

Usnesení č. 1021 zrušuje s účinností ode dne 14. října 2020 od 00:00 hod. usnesení vlády ze dne 8. října 2020 č. 996, vyhlášené pod č. 400/2020 Sb.

Bližší podrobnosti opatření v příloze (USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. října 2020 č. 1021).


USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. října 2020 č. 1022 o přijetí krizového opatření

Omezuje:

 • provoz vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb., středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona č. 561/2004 Sb.
 • provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole
 • provoz středisek volného času, školních klubů a školních družin, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na tomto zájmovém vzdělávání

Bližší podrobnosti opatření v příloze (USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. října 2020 č. 1022).


USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. října 2020 č. 1028 o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu

Vláda nařizuje:

Poskytovatelům sociálních služeb přerušit poskytování sociálních služeb na základě uzavřené smlouvy s uživatelem podle § 91 zákona č. 108/2006 Sb.

 • poskytovatelům sociálních služeb poskytnout sociální služby v nezbytné míře s cílem zajištění ochrany života a zdraví osob
 • všem zájemcům, uživatelům nebo jejich blízkým osobám informovat příslušného poskytovatele sociálních služeb v terénní formě o výskytu klinických příznaků COVID-19, nebo o nařízené karanténě, nebo o zjištěném onemocnění COVID-19 u zájemce, klienta či blízké osoby, a to neprodleně po zjištění,

Bližší podrobnosti opatření v příloze (USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. října 2020 č. 1028).


USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. října 2020 č. 1029 o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu – zákaz vycházení pro vybrané druhy sociálních služeb

Vláda nařizuje:

všem osobám, kterým jsou poskytovány sociální služby podle § 49 a 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, (domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem), zákaz vycházet mimo objekt či areál zařízení, ve kterém jim je poskytována sociální služba, s výjimkou těch uživatelů, u kterých by došlo tímto nařízením k závažnému ohrožení psychického či zdravotního stavu, a to po dobu trvání nouzového stavu

Bližší podrobnosti opatření v příloze (USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. října 2020 č. 1029).


MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ ze dne 12. října 2020

Všem osobám se s účinností ode dne 13. října 2020 od 0:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to:

 • ve  všech  vnitřních  prostorech  staveb,  mimo  bydliště  nebo  místo  ubytování (např. hotelový pokoj),
 • v prostředcích veřejné dopravy,
 • na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy.

Bližší podrobnosti opatření v příloze (MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ ze dne 12. října 2020)

 

Galerie

Vláda vyhlásila nouzový stav od pondělí 5. října 2020 na dobu 30 dnů.

Od středy 28. října 2020 od 0:00 hodin:

 • Noční zákaz vycházení mezi 21. hodinou a 4:59 s výjimkami (cesty do zaměstnání a zpět, venčení psa do 500 metrů od bydliště),
 • Zavedení práce z domova, tam kde to zaměstnání umožňuje,
 • Uzavření trhů a stánkového prodeje, zákaz konzumace výrobků v prostoru trhů, výjimka se vztahuje na prodej ovoce, zeleniny, mléka, masa, vajec, pekařských výrobků - vše z domácí výroby, na ploše 400 metrů čtverečních na trhu může být v jeden čas maximálně 20 lidí a stánky od sebe musí být minimálně dva metry,
 • Omezení provozu lázní,
 • Omezení maloobchodu, obchody musí být zavřené v době mezi 20. a 5. hodinou, v neděli zavřeno, v květinářství mohou být maximálně dva zákazníci na prodejně.

Krizová opatření s platností do 3. listopadu 2020:

 • zákaz volného pohybu osob vyjma cest do práce a na nákupy (krizové opatření),
 • uzavření maloobchodů a služeb mimo uvedených výjimek (krizové opatření),
 • pohyb v přírodě bude povolen do dvou osob (krizové opatření),
 • zavřené jsou hobbymarkety, v nákupních centrech jsou uzavřené provozovny s výjimkou prodejen potravin, drogerie, lékáren, zverimexů a dalších provozoven,
 • úřední hodiny se zkrátí na 5 hodin, dva dny v týdnu (krizová opatření), 
 • zavřou se všechny školy, tedy i první stupně základních škol (návrat 2. listopadu 2020),
 • zakazuje se ubytování pro školáky (mimo zahraniční studenty), školy v přírodě,
 • zavřené budou bary, restaurace, kluby. Umožněn bude pouze prodej jídla sebou přes výdejní okénka od 6:00 hodin do 20:00 hodin, hotelové restaurace budou otevřené do 20:00 hodin,
 • zákaz pití alkoholu na veřejnosti,
 • shromažďování osob max. do 6 osob,
 • zákaz vycházení v domovech pro seniory,
 • povinnost nosit roušky na zastávkách veřejné dopravy,
 • zajištění nezbytné péče pro děti od 3 do 10 let pro složky IZS, poskytovatele zdravotních služeb, zaměstnance sociálních služeb.
 • povinné nošení roušek venku na zastavěném území obce při vzdálenosti menší než 2 m, kromě členů rodiny nebo sportovců.
 • povinné nošení roušek ve vozidlech, kromě řidiče pokud jede sám nebo se členy domácnosti

nadále platí:

 • omezení činnosti na úřadech,
 • zákaz koncertů, muzikálů, heren, kasin, sportovišť ve vnitřních prostorách (fitness, bowling), sportovních akcí, spolkových akcí, přehlídky, ochutnávky,
 • zákaz návštěv koupališť, wellnes, solárií, zoologických zahrad, kroužků, 
 • zakázány jsou veletrhy, muzea, galerie, hrady, 
 • zákaz návštěv pacientů ve zdravotnických a sociálních zařízeních.
 • zamezováno shlukování osob před výtahy, eskalátory, záchody,
 • v restauracích  (v hotelích) bude omezena kapacita osob u jednoho stolu na 4 osoby,
 • omezení svobody pohybu a pobytu osob - nákupy v obchodních centrech max. ve skupině po dvou osobách,
 • zákaz účasti veřejnosti na jednáních obecních a krajských samospráv,

Krizová opatření od 19. října 2020:

 • svatby do 30 osob, svatební oslavy do 0:00 hodin,

Vydaná opatření, která platí v hl. m. Praze:

 • povinné ​nošení roušek (ochrany dýchacích cest) ve veřejné dopravě včetně meziměstských spojů, ve vnitřních prostorech metra a v drážních prostorech, 
 • povinné nošení roušek ve všech vnitřních prostorech staveb mimo bydliště a společných prostorech škol (seznam výjimek zde),
 • povinné vybavení provozoven dezinfekcí. Nařízení ke stažení zde.
 • zákaz příjmu nových osob u všech poskytovatelů sociálních služeb, uživatelů sociálních služeb, zákaz přijmu nových osob u poskytovatelů následné péče (Nařízení HSHMP 16/2020)

Současně je nutné dodržovat základy hygieny → mytí rukou.