Shrnutí preventivních opatření přijatých MČ Praha 3 v reakci na nařízení zavedená Vládou ČR (platnost do odvolání)

 • Od pátku 13. 3. 2020 funguje krizová linka 777 465 159 (po—pá 9.00—17.00) pro obyvatele MČ Praha 3, kteří potřebují pomoci od radnice Prahy 3 v souvislosti s preventivními opatřeními. Dotazy ohledně korovaniru vyřizuje infolinka Hygienické stanice hl. m. Prahy tel. 773 782 850 a 773 782 856. Pro seniory nad 65 let byla zřízena krizová linka 800 166 166.
 • Od pondělí 16. března bude provoz úřadu v osobním styku s občany omezen, doporučeno je využít služby on-line a konzultace přes telefon. Otevřeno pro veřejnost bude v úředních hodinách v pondělí a ve středu, s výjimkou podatelny a Klientského centra na náměstí Jiřího z Poděbrad (parkovací karty a Czech POINT), kde bude i nadále otevřeno v pracovních dnech. Prodloužení parkovacích karet lze provést on-line na Osobních stránkách uživatele, konkrétní termín návštěvy výdejny lze rezervovat na https://www.praha3.cz/rezervacni-system/nova-rezervace/08.
 • Poplatek za psa a poplatek z pobytu nelze od pondělí 16. března vyřídit osobně, ale pouze distančně, a to prostřednictvím formulářů na www.praha3.cz v sekci „Potřebuji vyřídit“ (poplatek za psamístní poplatek z pobytu). Další informace na tel. 222 116 330 a 222 116 333.
 • Od soboty 14. března včetně bude uzavřeno Informační centrum Prahy 3 a veškerý jeho program (stejně jako program Atria a KC Vozovna) zrušen. Ombudsman pro seniory se přesune na ÚMČ Seifertova, nabízí navíc návštěvy i v domácím prostředí.
 • Uzavřen je Sportovní a rekreační areál Pražačka a Box Club Žižkov.
 • Od dnešního dne jsou zrušeny veškeré aktivity pro seniory – plavání, jazykové kurzy, aktivity v Komunitním centru Žižkov —  centrum je do odvolání uzavřené.
 • V Domech s pečovatelskou službou v Roháčově a Krásově ulici platí omezení návštěv u klientů zejména pro osoby vykazující známky akutního respiračního onemocnění a těch, kteří se vrátili ze zahraniční. Činnost Klubu pro seniory v obou DPS byla pozastavena.
 • Mateřské školy (MŠ) zůstávají nadále otevřeny, MČ Praha 3 ale žádá rodiče o zvážení nutnosti přítomnosti dětí. Vzhledem k tomu, že Vláda ČR nevydala pokyn k uzavření MŠ, by v případě jejich preventivního uzavření městskou částí rodiče neměli nárok na OČR. Po pondělní mimořádné poradě s řediteli MŠ na radnici vás budeme o situaci dále informovat.
 • Svatební obřady se konají i nadále, ale v omezeném počtu účastníků.
 • Březnové termíny vítání občánků na radnici jsou přesunuty, o nových termínech budou rodiče vyrozuměni.
 • Farmářské trhy na nám. Jiřího z Poděbrad jsou zrušeny.
 • Do odvolání.se nevydávají poukázky jubilantům
 • Do odvolání.se nevydávají rybářeké ani lovecké lístky
 • Sňatečné obřady po dobu trvání zákazu volného pohybu se nekonají, neboť na ně nedopadá žádná z výjimek zákazu volného pohybu osob vymezená v usnesení vlády č. 215 z 15. března 2020. Uzavření manželství nelze považovat za neodkladnou úřední záležitost.
 • Nekonají se plánované prohlídky obecních bytů nabízených v aukci, ani samotná aukce