Přijedem s obědem — rozvoz obědů seniorům do domácností

Městská část Praha 3 spolu se školní jídelnou ZŠ a MŠ Chelčického připravila v době nouzového stavu v České republice z důvodu epidemie koronaviru rozvoz obědů do domácností.

Služba je určená pro seniory ve věku nad 65 let a držitele průkazu osoby se zdravotním postižením (průkazy TP, ZTP a ZTP/P) žijící v městské části Praha 3. Tyto skupiny patří mezi nejohroženější, proto se městská část snaží vytvořit podmínky k tomu, aby nemusely vycházet ze svých domovů.

On-line závazná přihláška ke stravování v programu Přijedem s obědem

 

Obědy lze objednat prostřednictvím jednoduché on-line přihlášky pouze na celé období do 17. 4. 2020. V případě přetrvání nouzového stavu bude možné zajistit obědy na další týden od 20. 4. 2020 na základě platby do 15. 4. 2020 se stejným variabilním číslem strávníka. O Velikonocích 10.—13. 4. 2020 se nevaří.

  Ideální forma přihlášky je on-line, lze ale také využít papírovou formu (ke stažení ZDE), kterou můžete zaslat jako scan e-mailem na sedlakova@chelcickeho.cz nebo předat pracovníkům odboru sociálních věcí ÚMČ Praha 3.

   Rozvoz probíhá v pracovní dny, v době od 10 do 14 hodin, kdy je třeba být doma.

  Cena oběda v jednorázovém obalu je 75 Kč. Jedná se o klasickou vyváženou a pestrou kuchyni nezohledňující dietní stravování. Velikost porce odpovídá dospělému strávníkovi školního stravování.

  Platbu je třeba provést bezhotovostně na účet školní jídelny ZŠ a MŠ Chelčického č. účtu 556009/0300, variabilním symbolem je rodné číslo strávníka. Případný přeplatek vzniklý na základě ukončení nouzového stavu bude vrácen zpět na účet plátce.

  Obědy jsou dováženy zaměstnanci Úřadu městské části Praha 3 a dobrovolníky.

Prosíme, při vyplňování přihlášky věnujte pozornost vyplňování údajů o dostupnosti bytu, poschodí, čísle bytu a především tel. čísle, na kterém budete k zastižení v době doručení, aby se Vám pracovníci mohli dovolat, pokud by měli problém při vstupu do domu.

Galerie