Preventivní opatření městské části Praha 3 k šíření koronaviru

Nařízením vlády ČR jsou od dnešního dne od 18 hodin do odvolání zakázány divadelní, hudební, filmová představení a další umělecké, sportovní a náboženské akce, trhy, veletrhy a další veřejné i soukromé akce s předpokládanou účastí vyšší než 100 osob. Zakázána je rovněž osobní přítomnost žáků a studentů na základních, středních a vyšších odborných školách, na učilištích a na vysokých školách.

Na základě aktuální situace byla na dnešní odpoledne svolána mimořádná schůze vedení městské části Praha 3, na které byla přijata tato bezpečnostní opatření:

 • Provoz mateřských škol zůstává zatím nepřerušen, rodiče by měli vzhledem k současné situaci zvážit nutnost docházky svých dětí do MŠ a konzultovat tuto věc s řediteli nebo učiteli MŠ.
 • Do odvolání byly ukončeny návštěvy v Ošetřovatelském domově Praha 3. MČ doporučuje příbuzným a přátelům obyvatel domů s pečovatelskou službou v Roháčově a Krásově ulici, aby omezili návštěvy na nezbytně nutné minimum. Do konce března byly zrušeny kolektivní akce pro seniory v klubech seniorů v obou pečovatelských domech. Činnost přerušil také klub seniorů v Olšanské 7.
 • Pečovatelská služba Praha 3 zajišťující služby celkem 626 klientům byla vybavena dostatečným množstvím roušek pro pečovatelky a její fungování není nijak ohroženo.
 • MČ vydala pokyn, aby v objektech Polikliniky Olšanská a Vinohradská probíhala zvýšená hygienická opatření společně s častějším úklidem včetně desinfekčních úkonů a aby na chodbách a dalších viditelných místech byly umístěny informační cedule s žádostí o omezení pohybu a návštěv v objektech.
 • S platností do konce března byly zrušeny kulturní a společenské akce v Informačním centru Praha 3, Atriu a KC Vozovna, přičemž provoz těchto institucí zůstává zachován. Otevřen zůstává dětský koutek v KC Vozovna.
 • Do odvolání jsou zrušeny farmářské trhy na nám. Jiřího z Poděbrad
 • Žižkovské divadlo Járy Cimrmana prozatím ruší veškerá představení do 24. 3. 2020. Informace o vracení vstupenek naleznete na webu www.zdjc.cz
 • S definitivní platností byly zrušeny akce Velikonoce na Trojce (7. 4. 2020) a Taneční odpoledne pro seniory (14. 4. 2020).
 • Březnové termíny vítání občánků na radnici jsou přesunuty, o nových termínech budou rodiče vyrozuměni.
 • Provoz úřadu je v současné chvíli bez omezení, zaměstnanci byli vybaveni antibakteriálními gely a vyzváni k dodržování zvýšených hygienických opatření.
 • MČ urychlila zřizení aplikace Mobilní rozhlas pro krizovou komunikaci mezi úřadem a občany — předpokládaný termín spuštění je pátek
  13. 3. 2020.
 • Provoz Sportovního a rekreačního areálu Pražačka je pro veřejnost prozatím bez omezení.

Opatření jsou přijata na základě zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.


V Praze 3 dne 10. 3. 2020