Praha 3 odloží platby za nájemné nebytových prostor

Městská část Praha 3 schválila kroky, které mají pomoci podnikatelům, živnostníkům ale i dalším subjektům ke zmírnění ekonomických důsledků způsobených vyhlášením nouzového stavu. Nájemcům dává možnost odložit platby za pronájem nebytových prostor.

Rada městské části se dohodla na odložení plateb nájemného včetně záloh na služby za pronajaté nebytové prostory, které jsou ve správě nebo majetku Prahy 3 na dobu 3 měsíců, a to pro všechny nájemce nebytových prostor. „Tyto kroky mají pomoci subjektům, které se díky vyhlášení nouzového stavu a opatřením z něj vyplývajících, dostaly do finančních problémů,“ říká Jan Materna, který má v gesci vedlejší hospodářskou činnost městské části.

Pokud se nájemci dostanou z důvodů spojených s epidemií koronaviru do finanční tísně, radnice jim umožní případné dlužné nájemné hradit i na základě splátkových kalendářů. Neúčtovaly by se ani úroky z prodlení za případné opožděné platby nájemného v období od 12. března 2020 do ukončení nouzového stavu.

Radnice je zároveň připravena reagovat na vývoj situace a připravit soubor možných slev, včetně odpuštění plné výše nájemného v případě, že by živnostníkům a dalším subjektům v existenciálně zatěžující situaci nebyl schopen pomoci stát.