Krizová opatření od 14. října 2020 do 3. listopadu 2020:

 • zavřou se všechny školy, tedy i první stupně základních škol (návrat 2. listopadu 2020), na základních uměleckých školách bude od středy znovu zrušena i individuální výuka „jeden na jednoho“.
 • zakazuje se ubytování pro školáky (mimo zahraniční studenty), školy v přírodě,
 • zavřené budou bary, restaurace, kluby. Umožněn bude pouze prodej jídla sebou přes výdejní okénka do 20:00 hodin, hotelové restaurace budou otevřené do 20:00 hodin,
 • zákaz pití alkoholu na veřejnosti,
 • shromažďování osob max. do 6 osob (s výjimkou rodin či zaměstnání),
 • zákaz vycházení v domovech pro seniory,
 • povinnost nosit roušky na zastávkách veřejné dopravy.

Krizová opatření od 12. do 25. října 2020:

 • omezení činnosti na úřadech,
 • zákaz akcí ve vnitřních prostorech nad 10 osob,
 • zákaz koncertů, muzikálů, heren, kasin, sportovišť ve vnitřních prostorách (fitness, bowling),
 • zákaz návštěv koupališť, wellnes, solárií, zoologických zahrad, kroužků,
 • zakázány jsou veletrhy, muzea, galerie, hrady, 
 • omezení školní výuky, žáci druhého stupně ZŠ přejdou na střídavou výuku, 
 • redukce tělesné výchovy a hudební výchovy,
 • zákaz návštěv pacientů ve zdravotnických a sociálních zařízeních.
 • zamezováno shlukování osob před výtahy, eskalátory, záchody,
 • v restauracích bude omezena kapacita osob u jednoho stolu na 4 osoby,
 • restaurace a jiná stravovací zařízení budou od 20:00 hodin do 6:00 hodin zavřené,
 • omezení svobody pohybu a pobytu osob - nákupy v obchodních centrech max. ve skupině po dvou osobách,
 • shromáždění max. do 500 osob ve skupinkách po 20 osobách, účastníci musí mít roušky, 
 • sportovní aktivity vrcholové, výkonnostní do 130 osob, budou bez diváků,
 • zákaz účasti veřejnosti na jednáních obecních a krajských samospráv,

Krizová opatření od 19. října 2020:

 • svatby do 30 osob, svatební oslavy do 0:00 hodin,

Krizová opatření k omezení hromadných akcí od 5. do 18. října 2020:

 • SARS_Covid 19​volnočasové aktivity omezeny, vnitřní do 10 osob, venkovní do 20 lidí,
 • zakázány jsou muzikály, koncerty, opery (výjimku mají divadla, balet do 500 osob),
 • v regionech s vyšším rizikem nákazy budou mít střední školy distanční studium, redukce tělesné výchovy a hudební výchovy,
 • sportovní aktivity vrcholové, výkonnostní do 130 osob, budou bez diváků,
 • bohoslužby do 100 osob se zákazem zpěvu,
 • zákaz účasti veřejnosti na jednáních obecních a krajských samospráv,
 • v restauracích bude omezena kapacita osob u jednoho stolu na 6 osob.

Vydaná opatření, která platí v hl. m. Praze:

Od 5. do 18. října 2020

 • Zákaz osobní přítomnosti studentů na výuce při studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání. Zákaz osobní přítomnosti studentů podle tohoto bodu se nevztahuje na:
  • individuální návštěvy knihoven a studoven;
  • individuální konzultace;
  • zkoušení za přítomnosti nejvýše 10 osob;
  • laboratorní, experimentální nebo uměleckou práci za přítomnosti nejvýše 15 osob;
  • klinické a praktické výuce a praxi,
 • Zákaz osobní přítomnosti žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a vzdělávání v konzervatoři podle školského zákona, s výjimkou
  • povinné školní docházky;
  • praktického vyučování a praktické přípravy;
  • škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy;
  • škol zřízených Ministerstvem spravedlnosti;
  • praktických škol jednoletých a dvouletých,
 • Zákaz osobní přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole a jazykovém vzdělávání v jazykové škole
 • Zákaz osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání,
 • Součástí školního vzdělávání není zpěv (s výjimkou mateřských škol)
 • Součástí školního vzdělávání nejsou sportovní činnosti (s výjimkou mateřských škol a prvního stupně základního vzdělávání v základní škole)

Od 26. září jsou až do odvolání v platnosti následující opatření:

 • povinné ​nošení roušek (ochrany dýchacích cest) ve veřejné dopravě včetně meziměstských spojů, ve vnitřních prostorech metra a v drážních prostorech,
 • povinné nošení roušek ve všech vnitřních prostorech staveb mimo bydliště a společných prostorech škol (seznam výjimek zde),
 • povinné nošení roušek ve všech prostorách škol od druhého stupně výše,
 • povinné nošení roušek ve všech prostorech Letiště Václava Havla Praha,
 • v době od 22:00 do 6:00 hodin budou zavřené restaurace, bary a jiná stravovací zařízení.
 • povinné vybavení provozoven dezinfekcí. Nařízení ke stažení zde.
 • zakázány jsou vnitřní akce na stání pro více než 10 osob, výjimku nají výstavy, trhy a podobné akce ,
 • povinné nošení roušek na venkovních akcí s účastí nad 100 osob (Nařízení HS HMP),
 • zákaz osobní přítomnosti studentů na vysokých školách (Nařízení HS HMP),
 • omezení návštěv v nemocnicích a domovech pro seniory (Nařízení HS HMP).
 • omezení hromadných venkovních a vnitřních akcí. Venkovní akce do 1000 osob (rozdělení po sektorech až do kapacity 2000 osob), Vnitřní akce do 500 osob (rozdělení po sektorech až do kapacity 1000 osob) Usnesení MZČR.

Současně je nutné dodržovat základy hygieny mytí rukou.