Opatření vzniklá vyhlášením celostátní karantény

Informace průběžně doplňujeme. Prosíme občany, aby primárně využívali telefonického spojení s úřadem, teprve v neodkladném případě, aby přišli na úřad osobně. Zároveň je žádáme, aby se nahlásili na vrátnici a vyčkali dalších pokynů a nechodili po budově úřadu.

 

 • Od středy 18. března od 12.00 do odvolání platí v Praze zákaz vstupu, pobytu a pohybu bez ochranných prostředků úst a nosu do provozoven, jejichž provoz je povolen i za nouzového stavu, soc. a zdrav. zařízení, sídel orgánů veřejné moci, správních orgánů a IZS, školských zařízení, pošt, lékáren a nástupišť. Toto nařízení platí i pro vstup do budov úřadu.
   
 • S plaností od 17. března je na dobu neurčitou přerušen provoz mateřských škol.
   
 • Od 16. března je v Praze zrušena platnost modrých zón. Parkovací oprávnění se do odvolání nevydávají¨ani neprodlužují a parkování je bezplatné. Monitorovací vozidla budou pouze sledovat volné kapacity stání.
   
 • vstup pouze s rouškouV pondělí 16. března ve 12.00 se do odvolání zavírají klientská centra v Informačním centru Prahy 3 na nám. Jiřího z Poděbrad a  Lipanská  9.
   
 • Do odvolání je na ÚMČ Praha 3 otevřeno v pondělí 9−12 hodin a ve středu 14−17 hodin pouze na těchto místech:
  • podatelna
  • pokladna
  • oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel
  • oddělení matrik a státního občanství
  • odbor živnostenský
  • odbor sociálních věcí
  • odbor výstavby

   Všechna ostatní pracoviště ÚMČ Praha 3 jsou do odvolání uzavřena.

 

 • Sňatečné obřady po dobu trvání zákazu volného pohybu se nekonají, neboť na ně nedopadá žádná z výjimek zákazu volného pohybu osob vymezená v usnesení vlády č. 215 z 15. března 2020. Uzavření manželství NELZE považovat za neodkladnou úřední záležitost.
 • MČ Praha 3 vytvořila v Infocentru Prahy 3 na nám. Jiřího z Poděbrad dobrovolnické logistické centrum pro pomoc občanům Prahy 3. Dobrovolníci i ti, kteří potřebují pomoc např. s nákupem apod., se mohou ozvat na e-mail infocentrum@praha3.cz nebo zdarma telefonicky na Zelenou linku 800 163 163 (po—pá 8.00—18.00).
 • Od pátku 13. 3. 2020 funguje krizová linka 777 465 159 (po—pá 9.00—17.00) pro obyvatele MČ Praha 3, kteří potřebují pomoci od radnice Prahy 3 v souvislosti s preventivními opatřeními. Dotazy ohledně korovaniru vyřizuje infolinka Hygienické stanice hl. m. Prahy tel. 773 782 850 a 773 782 856. Pro seniory nad 65 let byla zřízena krizová linka 800 160 166.
 • Uzavřen je Sportovní a rekreační areál Pražačka a Box Club Žižkov.
   
 • Od dnešního dne jsou zrušeny veškeré aktivity pro seniory – plavání, jazykové kurzy, aktivity v Komunitním centru Žižkov —  centrum je do odvolání uzavřené. Ombudsman pro seniory je k dispozici na telefonním čísle 222 116 451, v případě neodkladných záležitostí si lze domluvit návštěvu v domácím prostředí.
 • V Domech s pečovatelskou službou v Roháčově a Krásově ulici platí omezení návštěv u klientů zejména pro osoby vykazující známky akutního respiračního onemocnění a těch, kteří se vrátili ze zahraniční. Činnost Klubu pro seniory v obou DPS byla pozastavena.
 • Od soboty 14. března včetně bude uzavřeno Informační centrum Prahy 3 a veškerý jeho program (stejně jako program Atria a KC Vozovna) zrušen.
 • Do odvolání se se nevydávají rybářské ani lovecké lístky.
 • Do odvolání se nevydávají poukázky jubilantům.
 • Březnové termíny vítání občánků na radnici jsou přesunuty, o nových termínech budou rodiče vyrozuměni.
 • Farmářské trhy na nám. Jiřího z Poděbrad jsou zrušeny.
 • Nekonají se plánované prohlídky obecních bytů nabízených v aukci, ani samotná aukce.

Galerie