Mateřské školky přerušují provoz

Ředitelé a ředitelky mateřských škol Prahy 3 po dohodě se zřizovatelem s okamžitou platností přerušují provoz mateřských škol na dobu neurčitou v souvislosti s šířením koronaviru.

Městská část na výzvu Magistrátu hl. m Prahy zřídila ve čtyřech školách či školských zařízeních kapacity pro 5 skupin pro max. 15 dětí ve věku od 3 do 10 let, jejichž rodiče jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb a orgánů veřejného zdraví a příslušníci ozbrojených sil.

Rodiče či zákonní zástupci, kterých se toto týká a mají zájem o zařazení svého dítěte do dětské skupiny, ať se s požadavkem obrátí na svého zaměstnavatele či Magistrát hl. m. Prahy

Dne 14. února 2021 požádal primátor hl. m. Prahy předsedu Vlády ČR podle ustanovení § 3 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení o vyhlášení nouzového stavu od 00:00 hodin dne 15. 2. 2021 na dobu 14 dnů. Více zde.

Vláda na žádost hejtmanů vyhlásila nouzový stav od 15. února 2021 na dobu 14 dnů. Aktuální opatření se řídí vládními usneseními č. 125—144 ze dne 14. 2. 2021. Více zde.


Od čtvrtka 25. února 2021 platí povinné nošení respirátorů (s filtrační účinnosti alespoň 95 % dle  příslušných norem např. FFP2/KN 95) či dvě chirurgické roušky položené na sobě. 

Povinnost se týká míst s větší koncentrací lidí a to:

 • v prodejnách, 
 • v provozovnách služeb, 
 • v prostředcích i na zastávkách veřejné dopravy, 
 • ve vozidlech (mimo členů jedné domácnosti), 
 • zdravotnických zařízení (s ambulantní péčí), 
 • v zařízeních sociálních služeb 
 • a na mezinárodních letištích. 

Výjimku mají děti od 2 do 15 let, které musejí mít chirurgickou roušku. 

Minimálně chirurgická rouška povinná od 1. 3. března:

 • ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj), 
 • na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň dvou osob vzdálených od sebe méně než dva metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.
 • Výjimku mají například děti do dvou let věku, děti v mateřské škole či děti v dětské skupině.
 • Do konce měsíce lze ještě při procházkách po městě tolerovat šálu nebo domácí roušku.

Celé mimořádné opatření Ministerstva zdravonictví ČR zde.


Nový systém PES 2.0.


PES stupeň 5 — od 27. prosince 2020

 • ​na služební cestu jen s potvrzením od zaměstnavatele (v případě živnostníka s potvrzením od objednatele služby) a bez rodiny
 • lidé budou moci cestovat do svých rekreačních zařízení, v nichž budou pouze členové jedné domácnosti
 • pro veřejnost se uzavírají vleky a lanovky. V provozu budou jen ty, které jsou důležité pro dopravní obslužnost, energetiku či záchranář
 • zakázán pobyt cizinců na území ČR (výjimka kvůli práci, škole, za příbuznými nebo na nějakou povolenou akci)
 • v autoškolách budou povinné respirátory FFP2 pro řidiče i instruktory. 
 • antigenní testování je možné absolvovat již po třech dnech (od pondělí 1. února)
 • od 19. ledna 2021 je možné nakoupit kromě základních potřeb i dětské oblečení, dětskou obuv a otevřené budou i papírenství
 • zákaz nočního vycházení od 21:00 hodin - 5:00 hodin
 • stejná omezení pro malé i velké obchody, otevřené zůstanou jen ty se základními potřebami
 • venku i uvnitř se budou moci scházet maximálně dvě osoby
 • výdejová okénka restaurací budou moci být otevřené do 21. hodin
 • 4. ledna 2021 se vrátí do škol distanční výuka mimo mateřských škol, speciálních škol, 1. a 2. ročníky základních škol

PES stupeň 4 — od 18. prosince 2020 (sbírka zákonů):

 • ​zákaz nočního vycházení se zkracuje od 23:00 hodin - 5:00 hodin
 • zákaz konzumace alkoholu na veřejnosti
 • zavírají se restaurace a jiná stravovací zařízení 
 • zavírají se ubytovací služby
 • obchody a výdejová okénka restaurací mohou být otevřená do 23:00 hodin
 • shromažďování osob platí pro max. 6 lidí ve vnitřních i vnějších prostorech
 • zavřené jsou bazény, wellness centra, fitness centra
 • na trzích je povoleno prodávat vánoční ozdoby, kapry, stromky, potraviny, které se ale nesmí konzumovat na místě 
 • účast na svatbách a pohřbech s účastí max. 20 osob
 • mohou se hrát divadelní, filmová, hudební představení, konat koncerty ale bez přítomnosti diváků
 • o vánocích bude zavřeno ve státní svátky
 • herny a kasina musí být zavřeny
 • kostely mohou být otevřeny do 20 procent své kapacity
 • autoškoly mohou být otevřené
 • pro sport jsou uzavřena vnitřní sportoviště, venku mohou trénovat skupiny max. o 6 lidech
 • zoo a botanické zahrady musí být zavřeny
 • návštěvy v sociálních zařízeních jsou možné po absolvování antigenních testů a s respirátory

PES stupeň 3 — od 3. prosince 2020 do 17. prosince 2020:

 • ruší se zákaz nočního vycházení, 
 • zákaz konzumování alkoholu na veřejnosti
 • otevřou se všechny obchody, služby a restaurace (u stolu 4 osoby, kapacita v restauraci 50 %), v neděli může být otevřeno
 • otevřou se fitcentra (1 zákazník na 15 m2), vnitřní sportoviště do 10 osob, venku spolu budou moci soutěžit dva týmy
 • restaurace, herny, kasina mohou být otevřena do 20:00 hodin
 • zpřístupní se zoologické zahrady
 • venku se může setkat 50 osob, uvnitř 10 osob
 • muzea a galerie mohou svou kapacitu využívat na 25%
 • svatby a pohřby s účastí do 30 osob

Po dobu nouzového stavu:

 • v provozovně bude moci být maximálně 1 zákazník na 15 m2 prodejní plochy,  (od 18. listopadu 2020), 
 • noční zákaz vycházení mezi 23. hodinou a 4:59 s výjimkami (cesty do zaměstnání a zpět, venčení psa do 500 metrů od bydliště),
 • zavedení práce z domova, tam kde to zaměstnání umožňuje,
 • uzavření trhů a stánkového prodeje, zákaz konzumace výrobků v prostoru trhů, výjimka se vztahuje na prodej ovoce, zeleniny, mléka, masa, vajec, pekařských výrobků - vše z domácí výroby, na ploše 400 metrů čtverečních na trhu může být v jeden čas maximálně 20 lidí a stánky od sebe musí být minimálně dva metry, nově povolen prodej vánočních ozdob,
 • omezení provozu lázní,
 • omezení maloobchodu, obchody musí být zavřené v době mezi 23. a 5. hodinou, v květinářství mohou být maximálně dva zákazníci na prodejně,
 • zákaz volného pohybu osob vyjma cest do práce a na nákupy,
 • pohyb v přírodě bude povolen do šesti osob, vyjma členů rodiny,
 • úřední hodiny se zkrátí na 5 hodin, dva dny v týdnu, 
 • zavřené budou bary, restaurace, kluby. Umožněn bude pouze prodej jídla sebou přes výdejní okénka.
 • zákaz pití alkoholu na veřejnosti,
 • shromažďování osob max. do 6 osob,
 • veřejné shromáždění do 100 osob ve skupinách po 20 osobách s udržením vzdálenosti mezi skupinami min. 2 metry,  všichni účastníci musí mít roušky,
 • zákaz vycházení v domovech pro seniory,
 • povinnost nosit roušky na zastávkách veřejné dopravy, venku v zastavěných oblastech pokud je vzdálenost mezi ostatními menší než 2 metry,
 • zajištění nezbytné péče pro děti od 3 do 10 let pro složky IZS, poskytovatele zdravotních služeb, zaměstnance sociálních služeb.
 • povinné nošení roušek venku na zastavěném území obce při vzdálenosti menší než 2 m, kromě členů rodiny nebo sportovců.
 • povinné nošení roušek ve vozidlech, kromě řidiče pokud jede sám nebo se členy domácnosti,
 • zákaz koncertů, muzikálů, heren, kasin, sportovišť ve vnitřních prostorách (fitness, bowling), sportovních akcí (povoleny od 4. listopadu 2020), spolkových akcí, přehlídky, ochutnávky,
 • zákaz návštěv koupališť, wellnes, solárií, zoologických zahrad, kroužků, 
 • zakázány jsou veletrhy, muzea, galerie, hrady, 
 • zamezováno shlukování osob před výtahy, eskalátory, záchody,
 • zákaz účasti veřejnosti na jednáních obecních a krajských samospráv,

Současně je nutné dodržovat základy hygieny - mytí rukou.