Mateřské školky přerušují provoz

Ředitelé a ředitelky mateřských škol Prahy 3 po dohodě se zřizovatelem s okamžitou platností přerušují provoz mateřských škol na dobu neurčitou v souvislosti s šířením koronaviru.

Městská část na výzvu Magistrátu hl. m Prahy zřídila ve čtyřech školách či školských zařízeních kapacity pro 5 skupin pro max. 15 dětí ve věku od 3 do 10 let, jejichž rodiče jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb a orgánů veřejného zdraví a příslušníci ozbrojených sil.

Rodiče či zákonní zástupci, kterých se toto týká a mají zájem o zařazení svého dítěte do dětské skupiny, ať se s požadavkem obrátí na svého zaměstnavatele či Magistrát hl. m. Prahy