Komplexní úklid komunikací 2016

blok 1 - termín: 25.4.2016

komunikace úsek
Hollarovo náměstí  
Květná  
Soběslavská Votická - Hollarovo náměstí
Šrobárova Soběslavská - U Vinohradského hřbitova
U Vinohradské nemocnice  
U Vinohradského hřbitova  
Votická Šrobárova - Květná

Stanoviště strojů:  Šrobárova x Soběslavská


blok 2 - termín: 26.4.2016

komunikace úsek
Horní Stromky  
Hradecká  
Chrudimská  
Kouřimská  
Náměstí Jiřího z Lobkovic  
NN 335 Kouřimská - Kouřimská
Písecká  
Slezská Jičínská - nám. Jiřího z Lobkovic
Šrobárova Jičínská - Soběslavská
V Horní Stromce  

Stanoviště strojů:   nám. Jiřího z Lobkovic


blok 3 - termín: 27.4.2016

komunikace úsek
Čáslavská  
Kolínská  
Libická  
Nitranská Vinohradská - Korunní
Perunova  
Řipská Vinohradská - Korunní
Slezská U Vodárny - Jičínská
U Vodárny Vinohradská - Korunní

Stanoviště strojů:   Slezská x Čáslavská


blok 4 - termín: 28.4.2016

komunikace úsek
Baranova  
Křišťanova  
Lucemburská Radhošťská - Jičínská
NN 4749 spojka Baranova - Suměřská
Olšanské náměstí parkoviště
Přemyslovská Radhošťská - Jičínská
Radhošťská  
Sudoměřská  
Žižkovo náměstí  

Stanoviště strojů:   Přemyslovská x Jičínská


blok 5 - termín: 2.5.2016

komunikace úsek
Bořivojova Ondříčkova - Orlická
Jagellonská  
Laubova  
Lucemburská Milešovská - Radhošťská
Milešovská  
Nám. Jiřího z Poděbrad  
Orlická  
Přemyslovská nám. Jiřího z Poděbrad - Radhošťská
Slavíkova Ondříčkova - nám. Jiřího z Poděbrad
Velehradská  

Stanoviště strojů:   Orlická x Vinohradská


blok 6 - termín: 29.4.2016

komunikace úsek
Bořivojova U Rajské zahrady - Kubelíkova
Čajkovského Sladkovského náměstí - Kubelíkova
Chvalova  
Ježkova  
Krásova Kubelíkova - Seifertova
Kubelíkova  
Lipanská Táboritská - Bořivojova
Přibyslavská  
Siwiecova  
Sladkovského náměstí  
U Rajské zahrady Vozová - Havelkova
Víta Nejedlého  
Vlkova  

Stanoviště strojů:   Sladkovského náměstí


blok 7 - termín: 3.5.2016

komunikace úsek
Blahníkova  
Cimburkova  
Dalimilova  
Husinecká  
Jeronýmova  
Kostnické náměstí  
Krásova Seifertova - Husinecká
Orebitská  
Pod Vítkovem  
Příběnická  
Řehořova  
Štítného Blahníkova - Cimburkova
U Božích bojovníků  

Stanoviště strojů:   Kostnické náměstí


blok 8 - termín: 4.5.2016

komunikace úsek
Havlíčkovo náměstí  
Chelčického Prokopova - Lipanská
Chlumova Seifertova - Prokopova
Lipanská Chelčického - Havlíčkovo náměstí
Lupáčova  
Milíčova  
Rokycanova Prokopova - Chelčického
Štítného Cimburkova - Havlíčkovo náměstí

Stanoviště strojů:   Havlíčkovo náměstí


blok 9 - termín: 5.5.2016

komunikace úsek
Blahoslavova  
Černínova  
Českobratrská  
Chlumova Koněvova - Roháčova
Jeseniova spojky Žerotínova - Jeseniova a Žerotínova - NN 1782
Komenského náměstí Roháčova - Sabinova
Lukášova  
Náměstí Barikád  
Ostromečská  
Prokopovo náměstí  
Roháčova Prokopova - Koldínova
Rokycanova Prokopova - Koněvova
Sabinova  
Tachovské náměstí  
Tovačevského  
Žerotínova Blahoslavova - Koldínova

Stanoviště strojů:   Sabinova


blok 10 - termín: 6.5.2016

komunikace úsek
Basilejské náměstí část
Biskupcova Zelenky-Hajského - Jana Želivského
Domažlická  
Hájkova  
Kališnická  
Ke Kapslovně vč. zálivu
Koldínova  
Malešická Basilejské náměstí - Na Parukářce vč. zálivu
Na Parukářce  
Pražačka  
Roháčova Koldínova - Zelenky-Hajského
U Zásobní zahrady  
Zelenky-Hajského  
Žerotínova Koldínova - Zelenky-Hajského

Stanoviště strojů:   Koldínova x Jeseniova


blok 11 - termín: 9.5.2016

komunikace úsek
Hraniční Na Balkáně - Koněvova
Kunešova  
Na Balkáně Za Žižkovskou vozovnou - Na Vlastním
Na Hlídce Na Balkáně - Koněvova
Na Ohradě  
Na Vlastním  
Nad Ohradou  
Strážní Na Balkáně - Koněvova
Šikmá  
V Bezpečí  
V Domově Za Žižkovskou vozovnou - Pod Vrcholem
Za Žižkovskou vozovnou Koněvova - Kunešova

Stanoviště strojů:   Nad Ohradou x Za Žižkovskou vozovnou


blok 12 - termín: 10.5.2016

komunikace úsek
Ambrožova  
Basilejské náměstí část (východní strana)
Biskupcova Jana Želivského - Jeseniova
Buchovcova  
Jilmová parkoviště proti č. 9-11 se nečistí
Loudova  
Malešická Basilejské náměstí - Ambrožova
Na Hlídce Koněvova - Jeseniova
Na Vápence  
Na Viktorce  
Rečkova  
Strážní Koněvova - Jeseniova
U Staré cihelny  
Viklefova  
Za Žižkovskou vozovnou Koněvova - Jilmová

Stanoviště strojů:   Ambrožova x Malešická


blok 13 - termín: 11.5.2016

komunikace úsek
K Chmelnici  
K Lučinám  
K Vrcholu  
Křivá I spojka Luční - Luční
Křivá II  
Luční  
Na Balkáně Na Vlastním - Spojovací
Na Lučinách  
Na Vrcholu  
Nad Lukami  
Pod Vrcholem  
U Kněžské louky  
V Domově Pod Vrcholem - K Lučinám
V Okruží  

Stanoviště strojů:   Poliklinika Chmelnice


blok 14 - termín: 12.5.2016

komunikace úsek
Květinková V Zahrádkách - Na Jarově
Mezi domky Za Vackovem - Na Vackově
Na Chmelnici  
Na Mokřině  
Na Rovnosti  
Na Vackově Pod Jarovem - Malešická
Pod Jarovem  
Pod Lipami Na Jarově - Plavínová vč. slepého úseku
Schöfflerova  
V Zahrádkách  
V Zeleni V Zahrádkách - Na Mokřině
Za Vackovem  

Stanoviště strojů:   parkoviště proti poliklinice Chmelnice


blok 15 - termín: 22.5.2016

komunikace úsek
Husitská Koněvova - Trocnovská; pravá strana ve směru do centra
Jičínská Olšanské náměstí - Vinohradská
Koněvova Jana Želivského - Husitská; pravá strana ve směru do centra
Koněvova parkoviště u ul. Pražačka
Prokopova Husitská - Rokycanova
Seifertova Italská - Táboritská

Stanoviště strojů:   Pražačka x Koněvova


blok 16 - termín: 29.5.2016

komunikace úsek
Husitská Koněvova - Trocnovská; pravá strana ve směru z centra
Jičínská Vinohradská - Korunní
Koněvova Jana Želivského - Husitská; pravá strana ve směru z centra
Korunní U Vodárny - Šrobárova; část kom. příslušná MČ Praha 3
Vinohradská Jičínská - Jana Želivského; pravá strana ve směru z centra

Stanoviště strojů:   Pražačka x Koněvova


blok 17 - termín: 16.5.2016

komunikace úsek
Blodkova  
Bořivojova Ondříčkova - Kubelíkova
Čajkovského Ondříčkova - Kubelíkova
Fibichova  
Křížkovského  
Ondříčkova Slavíkova - Žižkovo náměstí
Pospíšilova  
Slavíkova Ježkova - Ondříčkova
Ševčíkova  
Škroupovo náměstí  
Zvonařova  

Stanoviště strojů:   Škroupovo náměstí


blok 18 - termín: 13.5.2016

komunikace úsek
Jeseniova  
NN 1782  
Pod Parukářkou  
V Kapslovně  

Stanoviště strojů:   Jeseniova (Rokycanova - Českobratrská)


blok 19 - termín: 17.5.2016

komunikace úsek
Buková  
Habrová  
Květinková Na Jarově - Pod Lipami
Na Jarově  
Osiková Pod Lipami - Habrová
Pod Lipami Na Jarově - Koněvova
V Jezerách  

Stanoviště strojů:   Na Jarově x Habrová