Komplexní údržba komunikací 2019

I v letošním roce bude na území městské části Praha 3 prováděna ve dvou etapách KOMPLEXNÍ ÚDRŽBA KOMUNIKACÍ, tentokrát se na Praze 3 začíná 2. května. Současně bude zajištěn úklid komunikací a chodníků; vysprávky lokálních závad povrchů a pročištění kanalizačních vpustí.

Termín čištění konkrétní ulice lze vyhledat na stránkách TSK Praha


Pro zdárný průběh této akce je potřeba zajistit několik podmínek:

 • uvolnění ulic a chodníků od parkujících vozidel
 • úklid prostor kolem stanovišť odpadových nádob

V týdenním předstihu budou osazeny dopravní značky B28 (zákaz zastavení) s vyznačením dne a hodin platnosti.
V zóně placeného stání není majitel rezidenční nebo abonentní karty zbaven povinnosti uvolnit ulici od parkujícího vozidla.

Práce probíhají vždy ve všední dny od 8.00 do 15.00 hodin. Prosíme proto všechny řidiče, aby v dotčených oblastech v danou dobu neparkovali. Plánujeme čištění vždy tak, aby bylo možné vozidla přeparkovat v okolí. Kdo tak neučiní, hrozí mu pokuta 1 300 korun za takzvaný technický úkon, a v případě odtahu dokonce 4 050 korun,“ upozorňuje tisková mluvčí TSK Barbora Lišková.


T E R M Í N Y     Č I Š T Ě N Í:

Blok č. 1: 2. 5. (čtvrtek), 3. 10. (čtvrtek)

 • Květná, Hollarovo náměstí, Soběslavská (Votická – Hollarovo náměstí), Šrobárova, (Soběslavská – U Vinohradského hřbitova), Votická (Šrobárova – Květná), U Vinohradské nemocnice, U Vinohradského hřbitova

Blok č. 2: 3. 5. (pátek), 4. 10. (pátek)

 • Hradecká, Horní Stromky, Chrudimská, Kouřimská, NN 335 (Kouřimská – Kouřimská), náměstí Jiřího z Lobkovic, Písecká, Slezská (náměstí Jiřího z Lobkovic – Jičínská), Šrobárova (Jičínská – Soběslavská), V Horní Stromce

Blok č. 3: 10. 5. (pátek), 7. 10. (pondělí)

 • U Vodárny (Vinohradská – Korunní, Nitranská (Vinohradská – Korunní), Řipská (Vinohradská – Korunní, Perunova, Kolínská, Libická, Čáslavská, Slezská (Jičínská – U Vodárny)

Blok č. 4: 7. 5. (úterý), 9. 10. (středa)

 • Přemyslovská (Radhošťská – Jičínská), Lucemburská (Radhošťská – Jičínská), Křišťanova, Žižkovo náměstí, Sudoměřská, Baranova, Radhošťská, spojka Baranova – Sudoměřská (NN 4749), Olšanské náměstí – parkoviště

Blok č. 5: 6. 5. (pondělí), 8. 10. (úterý)

 • Slavíkova (Ondříčkova – náměstí Jiřího z Poděbrad), Laubova, náměstí Jiřího z Poděbrad, Milešovská, Velehradská, Bořivojova (Ondříčkova – Orlická), Jagellonská, Lucemburská (Milešovská – Radhošťská), Přemyslovská (náměstí Jiřího z Poděbrad – Radhošťská), Orlická

Blok č. 6: 9. 5. (čtvrtek), 10. 10. (čtvrtek)

 • Kubelíkova, Bořivojova (U Rajské zahrady – Kubelíkova), Vlkova, Siwiecova, U Rajské zahrady (Vozová – Havelkova), Ježkova, Krásova (Kubelíkova – Seifertova), Přibyslavská, Vita Nejedlého, Chvalova, Sladkovského náměstí, Čajkovského (Sladkovského náměstí – Kubelíkova), Lipanská (Táboritská – Bořivojova)

Blok č. 7: 13. 5. (pondělí), 11. 10. (pátek)

 • Příběnická, Řehořova, Husinecká, Krásova (Seifertova – Husinecká), Blahníkova, Kostnické náměstí, Orebitská, Jeronýmova, U Božích bojovníků, Pod Vítkovem, Dalimilova, Cimburkova, Štítného (Blahníkova – Cimburkova)

Blok č. 8: 14. 5. (úterý), 14. 10. (pondělí)

 • Milíčova, Chlumova (Seifertova – Prokopova), Havlíčkovo náměstí, Lipanská (Chelčického – Havlíčkovo náměstí), Rokycanova (Prokopova – Chelčického), Chelčického (Prokopova – Lipanská), Štítného (Cimburkova – Havlíčkovo náměstí), Lupáčova

Blok č. 9: 15. 5. (středa), 15. 10. (úterý)

 • Tachovské náměstí, Prokopovo náměstí, Chlumova (Koněvova – Roháčova), Roháčova (Prokopova – Koldínova), Sabinova, Komenského náměstí (Roháčova – Sabinova), Rokycanova (Prokopova – Koněvova), Blahoslavova, českobratrská, Lukášova (Koněvova – Roháčova), Ostromečská, Černínova, Tovačovského, náměstí Barikád, Žerotínova (Ostromečská – nám. Barikád)

Blok č. 10: 16. 5. (čtvrtek), 16. 10. (středa)

 • Kališnická, Pražačka, Roháčova (Koldínova – Zelenky-Hajského), Žerotínova (Koldínova – Zelenky-Hajského), Koldínova, Domažlická, Hájkova, Zelenky-Hajského, Biskupcova (Zelenky-Hajského – Jana Želivského), Na Parukářce, U Zásobní zahrady, Basilejské náměstí (západní strana), Malešická (Basilejské náměstí – Na Parukářce) včetně zálivu, Ke Kapslovně včetně zálivu

Blok č. 11: 17. 5. (pátek), 17. 10. (čtvrtek)

 • Na Ohradě, Nad Ohradou, Za Žižkovskou vozovnou (Koněvova – Kunešova), Kunešova, Na Balkáně (Za Žižkovskou vozovnou – Na Vlastním), V Domově (Pod Vrcholem – Za Žižkovskou vozovnou), Na Hlídce (Na Balkáně – Koněvova), Strážní (Na Balkáně – Koněvova), V Bezpečí, Hraniční (Na Balkáně – Koněvova), Šikmá, Na Vlastním

Blok č. 12: 21. 5. (úterý), 18. 10. (pátek)

 • Basilejské náměstí (východní strana), Ambrožova, Biskupcova (Jana Želivského – Jeseniova), Rečkova, Buchovcova, Viklefova, Na Vápence, Loudova, Za Žižkovskou vozovnou (Koněvova – Jilmová), Na Hlídce (Koněvova – Jeseniova), Strážní (Koněvova – Jeseniova), Jilmová (park. proti č. 9 –11 se nečistí), Malešická (Basilejské náměstí – Ambrožova)

Blok č. 13: 22. 5. (středa), 22. 10. (úterý)

 • Pod Vrcholem, Na Vrcholu, K Lučinám, U Kněžské louky, Nad Lukami, Luční, Křivá I (spojka Luční – Luční), Křivá ll, V Okruží, Na Lučinách, V Domově (K Lučinám – Pod Vrcholem), Na Balkáně (Spojovací – Na Vlastním), K Vrcholu, K Chmelnici

Blok č. 14: 23. 5. (čtvrtek), 23. 10. (středa)

 • V Zahrádkách, Na Chmelnici, Za Vackovem, Na Mokřině, Na Vackově (Pod Jarovem – Malešická), Mezi Domky (Za Vackovem – Na Vackově), Pod Jarovem, Květinková (V Zahrádkách – Na Jarově), Schöfflerova, Pod Lipami (Na Jarově – Plavínová vč. slepého úseku), Na Rovnosti, V Zeleni (V Zahrádkách – Na Mokřině), U Staré cihelny, Na Viktorce, Plavínová

Blok č. 15: 19. 5. (neděle), 13. 10. (neděle)

 • Husitská (Koněvova – Trocnovská) – pravá strana ve směru do centra, Jičínská (Olšanské náměstí – Vinohradská), Koněvova (Jana Želivského – Husitská) – pravá strana ve směru do centra, Koněvova – parkoviště u ul. Pražačka, Prokopova (Husitská – Rokycanova), Seifertova (Italská – Táboritská)

Blok č. 16: 26. 5. (neděle), 20. 10. (neděle)

 • Husitská (Koněvova – Trocnovská) – pravá strana ve směru z centra, Jičínská (Vinohradská – Korunní), Koněvova (Jana Želivského – Husitská) – pravá strana ve směru z centra, Korunní (U Vodárny – Šrobárova, kom. příslušná území MČ Praha 3), Vinohradská (Jičínská – Jana Želivského) – pravá strana ve směru z centra

Blok č. 17: 20. 5. (pondělí), 21. 10. (pondělí)

 • Slavíkova (Ježkova – Ondříčkova), Ševčíkova, Škroupovo náměstí, Zvonařova, Pospíšilova, Blodkova, Fibichova, Křížkovského, Ondříčkova (Slavíkova – Žižkovo náměstí), Čajkovského (Ondříčkova – Kubelíkova), Bořivojova (Kubelíkova – Ondříčkova)

Blok č. 18: 24. 5. (pátek), 24. 10. (čtvrtek)

 • Jeseniova (bez úseku Rokycanova – Prokopova), Pod Parukářkou, V Kapslovně, NN 1782

Blok č. 19: 27. 5. (pondělí), 25. 10. (pátek)

 • Květinková (Na Jarově – Pod Lipami), Na Jarově, V Jezerách, Buková, Osiková (Pod Lipami – Habrová), Pod Lipami (Na Jarově – Koněvova), Habrová

Městská část Praha 3, Technická správa komunikaci hl. m. Prahy