Jmenování dočasné ředitelky Za Trojku

Do pozice ředitelky příspěvkové organizace Za Trojku byla ve čtvrtek 14. listopadu 2019 Radou MČ dočasně jmenována paní PhDr. Eva Hájková, vedoucí odboru kultury ÚMČ Praha 3, pod jehož správu příspěvková organizace spadá.

Funkci ředitelky bude zastávat do doby, než z výběrového řízení vzejde nový ředitel/ředitelka.

Výběrové řízení na pozici ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Za Trojku bude na webu městské části vyvěšeno dne 22. listopadu 2019.  Uzávěrka přihlášek je 10. ledna 2020.

Po dobu, než bude jmenován nový ředitel/ředitelka organizace, se na konceptu ani programu Za Trojku nic nemění. Veškerý sjednaný a naplánovaný program jak v Atriu, tak v KC Vozovna zůstává zachován.