Informace o možnosti odložení platby nájemného za nebytové prostory ve správě nebo majetku MČ Praha 3

Rádi bychom Vás tímto informovali o možnosti odložení platby nájemného Vámi pronajatých nebytových prostor ve správě nebo majetku MČ Praha 3 včetně záloh na služby, které se stalo splatné ode dne 12. března 2020, na dobu 3 měsíců pro všechny nájemce.  Zároveň MČ Praha 3 nebude jako pronajímatel účtovat nájemcům úroky z prodlení za případné opožděné finanční plnění plateb nájemného za období od 03/2020, ani nebude z tohoto důvodu přistupovat k výpovědím příslušných smluv. Rozhodnutí bylo vydáno Radou MČ Praha 3 dne 25. 3. 2020 usnesením č. 200.

K využití možnosti odkladu nájemného není třeba posílat žádnou žádost.