Informace o letních odstávkách Pražské teplárenské, a.s., v MČ Praha 3 pro rok 2018

odstávky PTAS 2018Pražská teplárenská, a.s., i na letošní letní období připravuje řadu opatření, v rámci kterých chce připravit svá zařízení na novou topnou sezónu. Z důvodů rekonstrukci, připojování nových zákazníků, plánovaných oprav a údržbových prací (v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., §76, odst. 4, bod c) musí přistoupit k přerušení dodávky tepelné energie pro ohřev teplé vody i pro některé odběrné místa v MČ Praha 3. Níže uvádime přehled i terminy velkých odstávek, které se citelněji dotknou obyvatel MČ Praha 3. Současně upozorňujeme, že se jedná pouze o základní přehled, v uvedených lokalitách mohou probíhat také individuální odstávky. O plánovaných termínech letních odstávek budou dopředu všechni dotčení odběratele na odběrných místech informováni formou samostatných dopisů.

Pro detailnější informace lze využíj jak zákaznické linky Pražské teplárenské, a.s. (266 751 111), webových stránek www.facebook.com/prazskateplarenska/

 

 

Přehled lokalit a termíny letních odstávek v MČ Praha 3 :

Lokality Termín od - do
Vinohrady - ulice Jičinská     30. 7.- 10. 8.
Jarov bez omezení
Žižkov - ulice Olšanská 10.- 12. 7. a 22.-24. 8.
Žižkov- oblast ulic Na Vrcholu, K Lučinám, Nad Lukami 16.-20. 7.

Pražská teplárenská se omlouvá svým zákazníkům a obyvatelům Vaši MC za dočasné snížení komfortu.

Galerie