Informace o dopravním značení, novém režimu parkování a jeho monitoringu

INFORMACE – ODSTRANĚNÍ DOČASNÝCH PŘELEPŮ SVISLÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ V PRAZE 3 a 7

V současné době jsou nově instalované svislé dopravní značky upraveny škrtací oranžovou páskou nebo dočasným přelepem tak, aby byl zachován stávající režim parkování.

Oranžové pásky a dočasné přelepy budou od 27.1. 2018 do 31.1. 2018 postupně odstraněny. Nový režim parkování zón placeného stání bude v území městských částí Praha 3 a Praha 7 platit od 1.2. 2018.

INFORMACE –  PARKOVÁNÍ SE ZADÁNÍM RZ VOZIDLA A MONITORING PARKOVÁNÍ

Při úhradě parkování budou řidiči od povinni 1.2. 2018 zadávat registrační značku vozidla. Platit mohou do nových parkovacích automatů nebo přes virtuální parkovací hodiny na www.parkujvklidu.cz.

Kontrola úhrady parkovného nebo platného parkovacího oprávnění pro rezidenti či firmy bude probíhat na základě ověření RZ vozidla v centrální databázi parkovacích oprávnění.

Od 1. února bude v území zóny placeného stání na Praze 3 a Praze 7 zahájen monitoring parkování, který provádí automatické rozpoznání registračních značek vozidel parkujících na stáních zóny, ověření oprávněnosti parkování a vytváří dokumentaci pro následující přestupkové řízení. V území Prahy 3 a Prahy 7 se tak budou pohybovat monitorovací kamerová vozidla, která za denní směnu zkontrolují až 20 tisíc parkovacích stání.