Informace Magistrátu hlavního města Prahy k provádění cyklické deratizace (hubení potkanů) v roce 2017

V souladu s ustanovením § 57 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, bude hlavní město Praha zajišťovat i v letošním roce cyklickou deratizaci.

Cyklická deratizace proběhne  v objektech a na plochách, které Hlavní město Praha vlastní a přímo spravuje, a dále v přilehlých prostorách a v kanalizační síti.

Cyklická deratizace se netýká pozemků a domů v soukromém vlastnictví ani pozemků a domů, které jsou svěřeny do péče městské části Praha 3.

Deratizace bude provedena na základě smluvního vztahu s příslušnými  odbornými firmami. K deratizaci budou používány výhradně přípravky registrované v České republice (Lanirat mikro, Hubex L očko, špalek, Ratimor, Roban, Patenrat) a bude postupováno dle standardní metodiky ochranné deratizace vydané Státním zdravotním ústavem.

Cyklická deratizace na území Praha 3 – Jaro 2017

 

V termínu 3. 4. – 28. 4. 2017:

konečná MHD Jarov, sídliště Jarov, sídliště Chmelnice, Koněvova po Ohradu a okolí, parky Ohrada, Pražačka, Jana Želivského, okolí Nákladového nádraží Žižkov, Basilejské náměstí, Olšanská, Olšanské náměstí, Na Parukářce, U Zásobní zahrady, Jeseniova, Ostromečská.

 

V termínu 2. 5. – 31. 5. 2017:

Žižkovo náměstí, Kubelíkova, Mahlerovy sady, Fibichova, Ondříčkova, Baranova, Radhošťská, Vinohradská, Korunní, Slezská, Soběslavská, Hollarovo náměstí, Kouřimská, náměstí Jiřího z Lobkovic, okolí zdi Olšanských hřbitovů, Flora, náměstí Jiřího z Poděbrad, Slavíkova, Lucemburská, Škroupovo náměstí, lokality hlášené OŽP Ohrada, Koněvova, Kostnické náměstí, Tachovské náměstí, Jeseniova, Ostromečská, Hollarovo náměstí.

 

V termínu 1. 6. – 30. 6.2017:

Táboritská, Seifertova, Sladkovského náměstí, náměstí W. Churchilla, Husinecká, Řehořova, Kostnické náměstí, U Památníku, Husova, Koněvova, Tachovské náměstí, Komenského náměstí, náměstí Barikád, Roháčova, Prokopova.

 

Cyklická deratizace na území Praha 3 – Podzim 2017

 

V termínu 21. 8. – 4. 9. 2017:

Spojovací – sídliště Chmelnice, sídliště Jarov, Koněvova a na ní přilehající ulice po Ohradu, parky – Pražačka, Ohrada, Krejcárek, Jana Želivského, Basilejské náměstí, Malešická, Olšanská, Olšanské náměstí, Parukářka, náměstí Jiřího z Poděbrad, Jeseniova – Ostromečská, Hollarovo náměstí.

 

V Termínu 5. 9. – 30. 9. 2017:

Vinohradská, náměstí Jiřího z Lobkovic, Flora, Žižkovo náměstí, Kubelíkova, Mahlerovy sady, Fibichova, Ondříčkova, Baranova, Radhošťská, Korunní, Slezská, Soběslavská, Kouřimská, okolí zdi Olšanských hřbitovů, náměstí Jiřího z Poděbrad, Slavíkova, Lucemburská, Škroupovo náměstí.

 

V termínu 3. 10. – 31. 10. 2017:

Toto období bude využíváno na ošetření problémových míst, kde musí být deratizační zásah několikrát opakován.

 

Na závěr Hlavní město Praha upozorňuje, že uvedený harmonogram se v průběhu deratizace může upravovat a uvedená data jsou informativní, průběh deratizačních prací ovlivňují jednak klimatické podmínky, ale i urgence výkonu v postižených lokalitách, kde je zásah neodkladný.