Informace Magistrátu hl. m. Prahy k provádění cyklické deratizace v roce 2019

V souladu s ustanovením § 57 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, bude Hlavní město Praha (dále HMP) zajišťovat i v letošním roce cyklickou deratizaci v objektech a na plochách, které vlastní a přímo spravuje, a dále v přilehlých prostorách a v kanalizační síti. Akce na Praze 3 začne v dubnu 2019 a její druhá vlna potrvá po letních prázdninách až do konce října 2019.

Harmonogram deratizačních prací se v průběhu roku může upravovat a data uvedená níže jsou informativní. Průběh deratizačních prací totiž ovlivňují jak klimatické podmínky, tak i urgence výkonu v postiženějších lokalitách, kde je zásah neodkladný. Deratizační práce na území MČ Praha 3 bude provádět Alexandra Jermanová, Koněvova 241 7/159, 130 00 Praha 3, e-mail: a.jermanova@seznam.cz.

Uzemní a časový harmonogram deratizace na území MČ Praha 3 na rok 2019

Jaro 2019
3. 4. – 30. 4. 2019

Luční, Křivá, v Okruží, Sladkovského nám., Pod Lipami, Na Jarově, Spojovací, sídliště Jarov, sídliště Chmelnice, oblast Na Balkáně, Krejcárek, Koněvova po Ohradu vč. přilehlých ulic, oblast Vackov, Malešická, Jeseniova, parky Ohrada, Pražačka, Jana Želivského a okolí nákladového nádraží, Basilejské náměstí, Olšanská a přilehlé ulice, Olšanské náměstí, park Parukářka a ulice na něj navazující, U Zásobní zahrady,

2. 5. – 31. 5. 2019

Hollarovo náměstí, Soběslavská, Šrobárova, Vinohradská, okolí olšanských hřbitovů, OC Flora, Kouřimská, náměstí J. z Lobkovic, Písecká, Slezská, Hradecká, Šrobárova, Čáslavská, Kolínská, Perunova, Řípská, náměstí J. z Poděbrad, Slavíkova, Lucemburská, Ondříčkova, Baranova, Bořivojova, Sudoměřská, Křišťanova, Žižkovo náměstí, Kubelíkova, Mahlerovy sady, Škroupovo náměstí , Křížkovského, Bořivojova, Čajkovského, Vlkova, Sladkovského náměstí, Táboritská,

3. 6. – 28. 6. 2019

Seifertova, Řehořova, náměstí W. Churchilla, Husinecká, Krásova, Cimburkova, Blahníkova, Kostnické náměstí, Prokopovo náměstí, Roháčova, Havlíčkovo náměstí, Rokycanova, Komenského náměstí, Žerotínova, Ostroměřská, Jeseniova, náměstí Barikád, Koněvova od Ohrady dolů, Hájkova, Kališnická, Domažlická, Lukášova, Tachovského náměstí, Husinecká, U Památníku.

Podzim 2019
21. 8. – 27. 9. 2019

Spojovací-sídliště Chmelnice, sídliště Jarov, Koněvova a na ní přilehající ulice po Ohradu, parky - Pražačka, Ohrada, Krejcárek, Jana Želivského, Basilejská, Malešická, Olšanská, Olšanské náměstí, Parukářka, nám. J. z Poděbrad, Jeseniova - Ostroměřská, Hollarovo náměstí, Vinohradská, nám. J. z Lobkovic, Flora, Žižkovo náměstí, Kubelíkova, Mahlerovy sady, Fibichova, Ondříčkova, Baranova, Radhošťská, Korunní, Slezská, Soběslavská, Kouřimská, okolí zdí Olšanských hřbitovů, nám. J. z Poděbrad, Slavíkova, Lucemburská, Škroupovo náměstí.

1. 10. – 31.10.2019

Korunní, J. z Poděbrad, Mahlerovy sady, Žižkovo náměstí, Kostnické náměstí, Seifertova.


Toto období bude využíváno na ošetření problémových míst, kde musí být, deratizační zásah několikrát opakován. Opakovaná ošetření problematických lokalit s přetrvávajícím výskytem dle pokynů příslušné hygienické stanice a odboru ŽP.

Související dokumenty