Hlasování do přenosné volební urny

Podle § 41 odst. 8 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky může volič požádat ze závažných, zejména zdravotních nebo rodinných, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

Voliči s trvalým bydlištěm na území městské části Praha 3, kteří se nemohou dostavit do volební místnosti a chtějí volit, se mohou se žádostmi o přenosnou volební schránku obracet na ÚMČ Praha 3, Kristýnu Adamíčkovou, e-mail: kristynaa@praha3.cz  nebo na tel.: 222 116 221. V žádosti musí být uvedeno jméno a příjmení voliče, adresa jeho trvalého bydliště (na kterou se pak dva členové volební komise dostaví s mobilní volební urnou), datum narození a telefonní kontakt. Okrsková volební komise v první den voleb žadatele telefonicky kontaktuje a domluví termín návštěvy.

Ve dnech voleb budou žádosti o hlasování do přenosné volební urny přijímat okrskové volební komise.