Grantový program na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2016

Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 2659 ze dne 27. 10. 2015 schválila vyhlášení grantového programu na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2016 (s ukončením realizace v roce 2017).

Galerie