Dotazník k veřejné diskuzi o Vrchu svatého Kříže

Ve čtvrtek 2. února se uskutečnila v hotelu Olšanka veřejná diskuze o urbanistické studii Vrchu sv. Kříže. K problémům daného území a k možnostem řešení se můžete vyjádřit také vyplněním a odevzdáním dotazníku.

Dotazník týkající se Vrchu sv. Kříže je možno stáhnout, vytisknout a vyplnit. Dotazníky v listinné podobě jsou k dispozici na vrátnici radnice Prahy 3 na Havlíčkově nám. 9 a v Informačním centru Praha 3 v Milešovské 1 a na těchto místech je také lze vyplněné do konce února odevzdat nebo na tyto adresy zaslat poštou. Vyplaněný a naskenovaný dotazník lze také zaslat e-mailem na adresu: infocentrum@praha3.cz.

Děkujeme za váš zájem a spolupráci.

Galerie