Do 30. srpna můžou studenti posílat žádost o zvýhodněný pronájem bytu v rámci programu "Studenti mezi seniory"

Praha 3 se rozhodla propojit lidi dvou generací. Studentům dá šanci dostupného bydlení, a tím pomůže seniorům od izolace, do níž se často v pozdějším věku dostávají. Žádost o pronájem bytu je nutné podat nejpozději do 30. 8. 2019 do12:00 hodin.

DPS_RoháčovaPrincip projektu je jednoduchý – v každém ze dvou domů s pečovatelskou službou na území městské části nabídne radnice jeden byt k pronájmu za zvýhodněných podmínek po dobu jednoho roku studentům vysoké školy. Studenti by na oplátku se seniory trávili 30 hodin v měsíci, během nichž by jim pomáhali s každodenními úkoly, doprovázeli by je k lékaři či na procházku, povídali si s nimi či je učili novým technologiím, jako je například e-mail či práce na PC.IMG_5596

"Inspirovali jsme se úspěšnými vzory v Nizozemsku a Francii, kde podobné programy fungují dlouhodobě. Doufáme, že se ujme a rozšíří i u nás," dodává autor návrhu Ivo Denemark, člen komise pro sociální politiku.

Zájemce bude muset splnit tři podmínky – bude muset být studentem prezenční formy studia na vysoké škole v Praze a mít dobrou znalost českého jazyka. Třetí podmínkou je zpracování návrhu programu, jak plánuje využít své schopnosti a dovednosti k obohacení životů starších obyvatel.

"Cílem je dát studentům příležitost dostupného bydlení a zároveň nabídnout obyvatelům domovů pomoc či zajímavě strávený čas. Mladí studenti mohou navíc získat pohled na svět úplně jinýma očima," uvádí místostarosta Ondřej Rut.