Deratizace na území MČ Praha 3

Co je to deratizace:  Deratizace je proces likvidace hlodavců (potkanů, krys, myší) různými prostředky.

IMG_20170109_080647V rámci likvidace přemnožených potkanů provádí Magistrát hlavního města Prahy pravidelně každý rok cyklickou deratizaci. Jedná se o ochranu území města Prahy v objektech a na plochách, které magistrát vlastní a přímo spravuje, a dále v přilehlých prostorách a v kanalizační síti. Tato akce se provádí dle harmonogramu dvakrát ročně a to na jaře, v měsících duben – červen, a na podzim, v měsících srpen a říjen.

Odbor ochrany životního prostředí MČ Praha 3 připravuje v měsíci dubnu provedení preventivních deratizačních prací na pozemcích svěřených do péče městské části, na kterých byla deratizace provedena v roce 2017. Jedná se o místa častého výskytu potkanů, jako například: v parku okolo domu Luční 20 a Osiková – Pod Lipami u Alberta, v okrasných záhonech na Basilejském náměstí a Koněvova – K Lučinám, místa se zvýšenou stavební činností – Habrová, lokality okolo vyústění kanalizace – Buková, Šrobárova – U Vinohradské nemocnice. Pro úspěšnou deratizaci, kterou na MČ Praha 3 provádí profesionální firma, je zapotřebí nalézt místa, kde jsou vchody do nor potkanů. Do těchto nor, které nesou známky, že jsou obývané potkany (vychozené cestičky, stopy, trus), se vkládají hluboko deratizační přípravky a vchod do nory se zasype zeminou.

Na měsíc duben se také připravuje druhá deratizační akce v prostorách bývalého Českého rozhlasu – Jeseniova 36 a 38. V tomto objektu byla provedena již velká deratizační akce a to 24.1.2018.

V případě, že se potkani objeví na soukromém pozemku, je deratizace vždy věcí vlastníka pozemků, na kterém se potkani vyskytují. To znamená, že na pozemcích, které jsou ve vlastnictví fyzických nebo právnických osob (SVJ, bytové družstva, firmy atd.) si vlastníci deratizaci zajišťují na své vlastní náklady. Na pozemcích ve správě městské části Praha 3 se výskyt potkanů řeší operativním zákrokem deratizační firmou.

 

Galerie