Deratizace – likvidace přemnožených potkanů na území MČ Praha 3

Deratizace je vždy věcí vlastníka pozemků, na kterém se potkani vyskytují. To znamená, že na pozemcích, které jsou ve vlastnictví fyzických nebo právnických osob (SVJ, bytové družstva, firmy atd.) si vlastníci deratizaci zajišťují na své vlastní náklady.

V průběhu roku reaguje MČ Praha 3 na podněty občanů průběžnou deratizací  na pozemcích spravovaných MČ Praha 3. Zjistíte-li přemnožení potkanů na veřejném prostranství, informujte Odbor ochrany životního prostředí – oddělení správy zeleně a komunikací – referent M. Hlavatý, tel. 222 116 383, e-mail: miroslavh@praha3.cz . Půjde-li o pozemky se svěřenou správou nemovitostí MČ Praha 3, bude okamžitě zajištěna deratizace. Deratizaci ve formě kladení nástrah do nor pro MČ Praha 3 zajišťuje osvědčená deratizační firma.

Bude-li se jednat o pozemky hlavního města Prahy, bude příslušný odbor na MHMP o této situaci informován. V rámci hubení potkanů dále poskytuje MČ Praha 3 podklady pro cyklickou deratizaci, kterou organizuje MHMP. Odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence MHMP je zaslán seznam pozemků ve vlastnictví HMP, na kterých je zaznamenán zvýšený výskyt potkanů a kde je třeba deratizaci provést. Tato celoplošná deratizace kanalizační sítě probíhá v Praze každý rok.