Co lze vyřídit on-line na Úřadu MČ Praha 3

Přehled úkonů, které můžete na Praze 3 vyřídit bez návštěvy úřadu.

Parkovací oprávnění

parkuj v klidu - logoPro vyřízení parkovacího oprávnění on-line je nutná registrace do Osobních stránek uživatele:

  • telefonicky na lince +420 388 901 185 v pracovní dny 9—11 a 12—15 h

  • na výdejně parkovacích oprávnění (pondělí a středa 8—12 h a 13—17 h):

    • Klientské centrum I., Milešovská 1, Praha 3, telefon: 222 116 802, 222 116 803
    • Klientské centrum II., Lipanská 9, Praha 3, telefon: 222 116 205, 222 116 206

K registraci potřebujete uvést pouze své identifikační údaje a e-mailovou adresu. Přístupové údaje Vám budou zaslány přímo na Váš e-mail.

O parkovací oprávnění přes internet mohou žádat:

  • fyzické osoby s trvalým pobytem na Praze 3
  • majitelé nemovitostí na Praze 3
  • právnické a fyzické osoby, které mají sídlo nebo provozovnu na Praze 3

Zakoupení nového i prodloužení stávajícího parkovacího oprávnění je možné zařídit i bez osobní návštěvy úřadu prostřednictvím osobních stránek uživatele. Všichni žadatelé o parkovací oprávnění (POP), fyzické i právnické osoby se pro jednodušší využití systému vydávání mohou zaregistrovat do tzv. osobních stránek uživatele (OSU). Všechny úkony, například prodloužení nebo změny registrační značky i u přenosných parkovacích oprávnění, pak již budou provádět zde. Pokud klient nemá zatím osobní stránku zřízenu, může tak provést na zákaznické lince TSK +420 388 901 185, a to v pracovní dny 9—11 a 12—15 h. Bližší informace naleznete zde.

Služby CzechPOINT

Online lze využít některých služeb CzechPOINTu, tj. získání výpisů, pokud má klient zřízenu datovou schránku. Tuto službu nezajišťuje úřad, je to automatizovaná služba systému CzechPOINT. Další Informace zde.

Ohlášení živnosti (živnost volná, řemeslná, vázaná)

a jejích změn - přerušení provozování živnosti, pokračování v provozování živnosti, ohlášení či odhlášení provozovny, oznámení adresy, na které lze vypořádat závazky, oznámení změny sídla podnikání, změny odpovědného zástupce, ukončení funkce odpovědného zástupce, oznámení o pokračování živnosti po uplynutí doby platnosti, oznámení o pokračování živnosti pozůstalým, žádost o ukončení živnostenského oprávnění

Podání žádosti o koncesované živnosti

a jejích změn - rozšíření a zúžení koncese, přerušení provozování koncesované živnosti, pokračování v provozování koncesované živnosti, ohlášení či odhlášení provozovny, oznámení adresy, na které lze vypořádat závazky, oznámení změny sídla podnikání, změny odpovědného zástupce, ukončení funkce odpovědného zástupce, oznámení o pokračování živnosti po uplynutí doby platnosti, oznámení o pokračování koncesované živnosti pozůstalým, žádost o ukončení koncesovaného živnostenského oprávnění

Žádost o výpis z živnostenského rejstříku

Více informací zde.

Oddělení matrik a státního občanství

Na matrik a státního občanství není možné vyřizovat žádosti on-line, proto žádáme klienty o předchozí objednání (telefonické či emailové) u konkrétní matrikářky. Bez předchozího objednání nemůžeme z kapacitních důvodů zaručit, že váš požadavek bude bezprostředně přijat k vyřízení. Kontakty pro objednání naleznete zde.

Upozornění pro sňatečné obřady:

Na základě Usnesení vlády ČR ze dne 21. 10. 2020 je s účinností ode dne 22. 10. 2020 do 3. 11. 2020 omezen počet účastníků svateb na 10 osob. Do tohoto počtu se počítá i oddávající, matrikářka, případně tlumočník, fotograf apod., jsou-li obřadu přítomni. Osoby nad povolený počet nebudou k obřadu vpuštěni. Prosíme o respektování tohoto nařízení, aby se nehromadily osoby čekající v prostorách budovy.


mobilni rozhlas-logo-transparent2Dostávejte aktuální informace z radnice na váš e-mail či mobil — přihlaste se k odběru zpráv zdarma na Mobilní rozhlas

⟶ http://praha3.mobilnirozhlas.cz/registrace