Částečná uzavírka komunikace Jana Želivského v úseku U nákladového nádraží – Vinohradská (pouze v uvedeném směru)

  • částečná uzavírka pouze v uvedeném směru – doprava ve směru k ulici Vinohradská převedena na tramvajové těleso!
  • důvod: oprava povrchu vozovky
  • termín: sobota 17.11.2018 – neděle 25.11.2018
  • investor: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. (správce komunikace)
  • zhotovitel: COLAS CZ, a.s.IČ: 261 77 005), odp. pracovník: Ing. Krejčí, tel.: 733 780 802
  • pozn.: příslušným silničním správním úřadem pro tuto místní komunikaci I. třídy je Odbor dopravních agend MHMP

01

03