Během vichřice nevycházejte zbytečně ven 

Českem se v druhém únorovém týdnu prohnal orkán Sabine. Bylo vydáno mnoho rad a doporučení, jak se za bouřky a vichru chovat. Jedna z rad zní: během vichřice nevycházejte zbytečně ven.

Orkán Sabine naštěstí nezpůsobil žádné fatální škody. O likvidaci popadaných větví a vyvrácených stromů se rychle postaraly úklidové a zahradnické firmy. Policie České republiky uzavřela před vichřicí parčík u ZŠ Jeseniova a horní část Žižkova náměstí, kde hrozil pád větví vzrostlých topolů.

Silný vítr vyvrací a láme stromy. Pády stromů a odletující větve působí škody na majetku, komplikují dopravu, ohrožují životy lidí. Schopnost stromů odolávat silným větrům závisí na několika faktorech. Jako je roční doba a počasí, stanoviště, druh dřeviny, architektura nadzemní části stromu a kořenů a v neposlední řadě zdravotní stav stromů. Při zmrzlé půdě je lepší stabilita stromu. Větší ohrožení stromů lze očekávat na návětrných stranách. Nejvíce jsou ohroženy dřeviny s krátkou, hustou, vysoko nasazenou korunou nebo dřeviny s křehkým dřevem: smrk, jedle, topol, bříza nebo olše.