Židovské pece v novém

Městská část Praha 3 slavnostně otevřela obnovenou západní část parku Židovské pece. Společně s posílením biodiverzity svahu navazujícího na území parku je tato regenerace dílčím krokem postupné revitalizace jednoho z nejrozsáhlejších a nejoblíbenějších parků na území Prahy 3.

322100_166732__MG_7744.jpg

Místostarosta pro životní prostředí Jan Materna uvedl při slavnostním přestřižení pásky, že se při úpravě parku podařilo dosáhnout dobrého výsledku a že doufá, že se park po regeneraci bude návštěvníkům líbit. 

Krajinářský park Židovské pece, který se rozkládá mezi ulicemi Malešická a Jilmová na Žižkově, je příjemným místem pro oddych a rekreaci. Městská část Praha 3 zde v období 2014-2015 investovala do úpravy dvou částí.

322024_166720__MG_7793.jpg

V první fázi od listopadu 2014 do července 2015 to byl jižní svah. Šlo vlastně laicky řečeno o obnovu porostů v prudkém úbočí, které navazuje na území parku. Svah byl vyčištěn od 80 tun suti, betonu a dalšího nepořádku. Stávající dřeviny byly odborně ošetřeny, neperspektivní a nemocné dřeviny byly pokáceny a především bylo vysazeno 62 stromů a 450 keřů druhů přirozeně vhodných na dané stanoviště. Mezi stromy převládaly javory, třešně, okrasné jabloně či jeřáby. Na základě projektové dokumentace Ing. Kláry Salzmann a Ing. Jany Pyškové byla zpracovaná žádost o dotaci ze Státního fondu životního prostředí a dotace pro tuto akci byla městské části Praha 3 v roce 2014 přidělena. Cena díla činí 1 800 tis. Kč a z dotace bude uhrazeno 80 % této sumy.

322043_166721__MG_7751.jpg

Od března do konce srpna 2015 proběhla další akce, a to „Regenerace parku Židovské pece – západní část“. Projekt, jehož autory jsou Ing. arch. Michal Bartošek a Ing. arch. Lucie Galliová získal podporu v rámci Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost. Obnovily se živičné povrchy cest, vybudovaly se nová cesta v dolní části parku a otevřené hřiště pro děti mladší věkové kategorie, včetně prostoru k posezení a odpočinku. Změny se dočkaly okolní pítka, vstupy do parku z ulic Jilmová a Malešická. Provedeny byly i sadové úpravy a doplnil se mobiliář. Náklady na realizaci byly 7 500 tis. Kč, z toho bude uhrazeno z dotace rovněž 80 % z celkové ceny díla.

Místostarosta pro životní prostředí Jan Materna je spokojen i s tím, že kromě obnovy porostů, ošetření dřevin, výsadby velkého množství nových stromů i keřů, bylo myšleno v obou případech i na ptáky, drobné živočichy, hmyz a jejich potravu a úkryt.  Nesporným kladem je tu samozřejmě i zvýšení komfortu pro občany a estetický přínos lokalitě.