Zápisem do Knihy cti Radnice Prahy 3 ocenila dobrovolníky, kteří pomáhali během první vlny koronavirové pandemie 

Symbolicky za všechny dobrovolníky se do pamětní knihy podepsala Gabriela Sedláčková, která organizovala pomoc z podniku Bar Behind the Curtain.

Zastoupila tak všechny dobrovolníky, kteří se aktivně podíleli na překonání první covidové krize v Praze 3.

V baru, jenž se de facto den ze dne proměnil v rouškodílnu, soustředila 15ti členný kolektiv, jenž pod jejím vedením ušil cca 18 000 roušek, Zápis do Knihy cti (Sedláčková)shromáždil a distribuoval přes 20 000 litrů dezinfekce. Dobrovolníci z podniku navíc spolupracovali s dalšími pomocníky, se kterými organizovali rozvoz roušek, dezinfekce a dalších potřebných věcí určených především pro seniory. "Od druhého dne po zveřejnění výzvy o pomoc na sociálních sítích, k nám sousedi a místní lidé začali donášet a dovážet jehly, nitě, látky,“ uvádí paní Sedláčková a dodává: „Mimo to jsme obdrželi na zapůjčení 8 Zápis do Knihy cti (Sedláčková) IIšicích strojů.“

V obavě o své blízké se na paní Sedláčkovou obraceli i Češi žijící v zahraničí. „Roušku a dezinfekci jsme poskytli například staré seniorce na základě prosby její vnučky z Anglie,“ vzpomíná paní Sedláčková.

„Velký dík patří mé mamince, sestře, pomocným švadlenkám a mnoha dalším pomocníkům, bez nichž bychom nemohli být takto produktivní,“ vysvětluje organizátorka pomoci. V této souvislosti také Gabriela Sedláčková připomenula Davida Boušku, majitele domu, jemuž také děkuje, že záslužné aktivity podpořil dlouhodobým odpuštěním nájemného.

Text a foto: Pavel Šmída

Galerie