Ve Vozovně se představil projekt obytného domu na Ohradě

V pondělí 24. února se v KC Vozovna konala prezentace a veřejná debata k záměru výstavby obytného domu na Ohradě.

V panelu zasedli zástupce investora STRM Gama a majitele pozemku Vojtěch Podval, autor projektu Michal Šourek z ateliéru MS architekti a Projekt Ohrada 1předseda výboru pro územní rozvoj Prahy 3 Matěj Michalk Žaloudek. Za třetí městskou část se debaty zúčastnili také starosta Jiří Ptáček a místostarosta Tomáš Mikeska, do jehož gesce územní rozvoj patří.

Výstavba se má týkat území, na němž roste zeleň, která není komponovaná. Většina plochy je v užívání letní zahradní restaurace. Dále se týká prostoru křižovatky Koněvova – Ohrada – Pod Projekt Ohrada 2Krejcárkem. O využití území, určeného k městské výstavbě, se diskutuje nejméně už od 30. let minulého století. Pozemek byl a aktuálně stále je využíván pro sportovní a rekreační účely, v polovině devadesátých let byl prodán soukromníkům. Od roku 1999 figuruje v územním plánu jako závazný zastavitelný pozemek. Část pozemku je ve vlastnictví hlavního města Prahy, další ve vlastnictví investora. Projekt Ohrada 5

Současný projekt se v mnohých ohledech inspiruje regulačním plánem Velké Prahy z roku 1930, případně navazuje na reálný územní vývoj, který posléze v průběhu desetiletí nastal. Původní projekt, tvořený na přelomu let 2016 a 2017 a zpracovaný do fáze studie, připomínkovaly Institut plánování a rozvoje a Úřad městské části Projekt Ohrada 3Praha 3. Následně byl pozměněn a dopracován ateliérem MS architekti tak, aby více reflektoval převládající charakter blokové nebo poloblokové zástavby na Žižkově.

Upravený projekt zároveň věnuje větší pozornost veřejnému prostoru. Velkou roli v něm hraje i občanská vybavenost. Architektonický záměr počítá s obnovou přilehlé zeleně na náklady investora i se zachováním přilehlých stávajících míst na parkování. Zároveň by mělo dojít k jejich rozšíření podzemními garážemi. Zajištěno tedy bude stání pro rezidenty, jejich návštěvníky, ale i živnostníky v objektu.

Projekt zatím není podaný na stavební úřad. „Budeme se k němu vyjadřovat ve výboru pro územní rozvoj,“ uvedl Matěj Michalk Žaloudek.

Text a foto: Pavel Šmída

Vizualizace Rezidence Ohrada a přilehlého okolí ke stažení (300 MB).